Yhteispäivystyksessä viikonloppuisin myös sosiaalipäivystyksen työntekijä

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät ovat työskennelleet syyskuun 2017 alusta lähtien Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) Turun yhteispäivystyksen tiloissa. Asiakkaat ohjautuvat näin nopeammin terveydenhuollosta sosiaalihuollon palveluihin ja toisinpäin.

Uusi toimintamalli liittyy sairaaloiden työnjaon, sosiaalipäivystyksen ja yhteispäivystyspalvelujen uudistamiseen osana sote-uudistusta. Uudistuksen myötä sosiaalihuollon palvelujen saatavuus myös sairaaloissa paranee ja asiakkaat ohjautuvat nopeammin terveydenhuollosta sosiaalihuollon palveluihin ja toisinpäin.

Henkilökunta voi ottaa yhteyttä

Turun alueen yhteispäivystyksen henkilökunta voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystäjään, kun potilaan tai hänen omaisensa sosiaalinen tilanne on huolestuttava. Sosiaalipäivystäjä on konsultaatioapuna ja osallistuu tarvittaessa potilaan tilanteesta käytävään keskusteluun ja huolehtii esimerkiksi sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisista jatkotoimenpiteistä. Sosiaalipäivystäjä on paikalla viikonloppuisin (pe-su) klo 13.30 - 21.30. 

Kokemuksia yhteispäivystyksessä työskentelystä on jo kertynyt.

- Läsnäolomme aktivoi terveydenhuollon henkilökuntaa kiinnittämään huomiota sosiaalisen tuen tarpeeseen aiempaa paremmin. Samoissa tiloissa työskentely tuntuu madaltavan konsultoimisen kynnystä ja muinakin aikoina ollaan nyt ehkä aiempaa herkemmin yhteydessä meihin. Näin palvelun peitto paranee, ja parhaimmillaan potilaat saavat oikea-aikaisesti kaiken tarvitsemansa tuen, sosiaalipäivystyksen työntekijät kertovat.

Viisi sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijää on työskennellyt yhteispäivystyksessä kolme kahdeksan tunnin työvuoroa viikoittain syyskuun alusta lähtien. Sosiaalipäivystyksen sekä muun sosiaalityön tarve yhteispäivystyksessä arvioidaan ja toimintaa muokataan saatujen kokemusten perusteella vuoden 2018 alussa.

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistus

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistus liittyy Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassaan määrittelemään alueellisen erikoissairaanhoidon uudistukseen. Rakenneuudistuksessa kattava ympärivuorokautinen erikoisalapäivystys keskitetään 12 sairaalaan, joista viisi on kaikkein vaativinta hoitoa tarjoavia yliopistollisia sairaaloita (mukana Tyks). Sosiaalipäivystyksen ammattilaiset aloittavat työskentelyn kaikissa näissä 12 sairaalassa viimeistään vuoden 2018 alussa. 

Koko sosiaalipäivystystoimintaa ei uudistuksessa olla siirtämässä sairaaloiden yhteyteen vaan palveluja tarjotaan edelleen myös omana toimintanaan.

Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteispäivystys aloitetaan koko Suomessa viimeistään 1.1.2018.