Viestintätyöryhmä käsitteli henkilöstöviestintää, verkkosivuja ja seutuvierailuja

Maakunnan viestintätyöryhmä kokoontui 24.1.2018 Varsinais-Suomen TE-toimiston uudella Turun toimipaikalla Valtion Virastotalossa. Johtaja Kjell Henrichson ja viestintätyöryhmän jäsen Tatu Virta esittelivät toimiston uusia, raikkaita tiloja ja kertoivat, millä tavalla asiakkaat pääsevät tapaamaan niissä virkailijoita. Asiakaskontakteista useimmat tapahtuvat puhelimitse ja verkossa, mutta TE-toimisto tekee myös rutkasti työtä eri foorumeilla, jotta alueen työpaikat ja työntekijät kohtaisivat toisensa näinä positiivisen rakennemuutoksen aikoina.

- Osallistumme messu- ja muihin tilaisuuksiin sekä järjestämme myös itse rekrytointitapahtumia eri kohderyhmille. Asiakaskontakteja on vuodessa kaiken kaikkiaan kymmeniä tuhansia. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että maakunnassamme on oikeanlaista koulutustarjontaa asiakkaillemme, Henrichson ja Virta kertovat.

Kjell Henrichson kertoi viestintäryhmän kokouksessa myös kasvupalveluista ja tuoreen allianssimallin mahdollisista vaikutuksista.

Henkilöstöviestintään panostetaan kahdella kielellä

Viestintätyöryhmä käsitteli tuoretta viestintä- ja osallisuussuunnitelmaa, jossa muutosviestinnän tavoitteet, kohderyhmät ja viestinnälliset toimenpiteet on määritelty. Suunnitelma löytyy verkkosivulta suomeksi ja ruotsiksi.

Puheenjohtaja Jessica Ålgars-Åkerholm kertoi myös henkilöstöviestinnän panostuksista. Muutosorganisaatio ja henkilöstöpäällikkö Laura Saurama lähettävät pari kertaa kuussa kaksikielisen tiedotteen tulevan maakunnan henkilöstölle, mikä tarkoittaa Varsinais-Suomessa 23 000 ihmisen joukkoa. Lisäksi Kimpassa-Allihopa -nettisivuille on avattu erillinen sivusto henkilöstölle. Myös työnantajille tarjotaan viestinnällistä tukea.

Verkkosivujen suunnittelutyö alkaa

Viestintätyöryhmä keskusteli myös tulevan maakunnan verkkosivuista, joiden suunnittelutyö pitää aloittaa. Kyseessä on laaja ja monialainen kokonaisuus, jossa asiakasnäkökulma ja palvelut ovat etusijalla. Verkkosivujen suunnittelun tueksi perustetaan lähiviikkoina nk. työnyrkki, jossa on eri organisaatioiden edustajat.

Viestintätyöryhmä pohti aiheeseen liittyen, mitä osioita kannattaa yhdenmukaisuuden ja käytettävyyden vuoksi toteuttaa verkossa valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Henkilöstöä ja päättäjiä tavataan keväällä viidellä seudulla

Vuorovaikutus ja kasvokkain tapaamiset ovat muutosviestinnässä tärkeitä. Jessica Ålgars-Åkerholm kertoi keväälle suunnitellusta seutukuntavierailusta, jossa muutosjohtajat Laura Leppänen ja Antti Parpo vierailevat Varsinais-Suomen viidellä seudulla. Sama konsepti toteutettiin vuonna 2017 ja kohderyhmänä ovat henkilöstö, luottamushenkilöt sekä media.

Turun hyto-viestinnän Arto Salo kertoi meneillä olevista infotapaamisista Turun sote-henkilöstölle, jossa mm. viestiseinän kautta saadaan hyvää vuorovaikutusta aikaiseksi. VSSHP:n Esa Halsinaho esitteli TYKS:in brändityötä ja uusia verkkosivuja.