Verkkoryhmä pohtii asiakkaan näkökulmaa tulevan maakunnan verkkoratkaisuissa

Maakunnan viestintätyöryhmän alla toimii verkkoryhmä, jonka tehtävänä on miettiä tulevan maakunnan verkkopalveluja. Ryhmään on koottu luovuttavien organisaatioiden kokeneita ja taitavia verkkokehittäjiä, työn lähtökohtana on asukkaan näkökulma sekä palvelujen helppo löydettävyys. Organisaatiorajat pitäisi häivyttää ja keskittyä asiakaslähtöiseen palveluun.

Elokuun kokouksessa verkkoryhmä käsitteli mm. tuoretta käyttäjäkyselyä, johon saatiin yli 800 vastausta. Vastaajat kertoivat mitä tietoja he hakisivat maakunnan verkkopalvelusta ja mitä laitteita he käyttävät.

  • Iloksemme huomasimme, että kaiken ikäiset toivovat sähköisiä palveluja muun muassa ajanvaraukseen. Älypuhelin nousi tässäkin kyselyssä suosituimmaksi laitteeksi, kertoo kyselyn toteuttanut, verkkoryhmän puheenjohtaja Maria Nykyri, joka toimii muutosorganisaation verkkoviestinnän asiantuntijana.

Muutamia vastaajia kutsutaan myös syventäviin haastatteluihin, jotta saadaan enemmän tietoa millä tavalla kuntalaiset toimivat verkossa ja mitä he toivovat.

Verkkoryhmän jäsenet Tatu Virta TE-toimistosta sekä Heidi Knuutila KEHA-keskustesta kertoivat verkkoryhmälle tulevasta valtakunnallisesta Työmarkkinatorista, josta halutaan kehittää tulevaisuuden verkkopalvelua mm. työnhakijoille ja työnantajille.

Makufi-hankkeessa kehitetään yhteisiä verkkoratkaisuja kaikille maakunnille

Verkkoryhmässä käsiteltiin myös valtakunnallista makufi-hanketta, jossa Varsinais-Suomi on yhtenä kärkimaakuntana kehittämässä kaikille halukkaille maakunnille yhteistä verkkopalvelua (Drupal 8 -järjestelmällä). Makufi -hankkeessa kehitetään myös Liferay-järjestelmän ratkaisuja.

  • Makufi -hankkeessa mietimme tulevan maakunnan verkkokonseptia ja millä tavalla verkosta löydetään helposti ja näppärästi ne tärkeimmät palvelut. Kärkimaakunnat kysyvät säännöllisesti muilta maakunnilta palautetta ja ideoita tekemiseen. Kun työ etenee, otamme eri sidosryhmät ja kansalaiset kehitystyöhön mukaan, kertoo makufi-hankkeen ohjaus- sekä projektiryhmän Jessica Ålgars-Åkerholm, joka toimii muutosorganisaation viestintäpäällikkönä.

Yllä mainittu kansalaiskysely on osa tulevan maakunnan verkkokehittämistä. Makufi -hankkeessa mukana ovat kärkimaakuntien Varsinais-Suomi, Uusimaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala lisäksi myös Vimana ja Kuntaliitto.

Verkkoryhmä käsitteli makufi-hankkeen ehdotuksia päänavigaatioksi ja mietti sen toimivuutta kansalisten näkökulmasta. Etusivun merkitys hälvenee, kun tiedot haetaan nykyään ensisijaisesti hakukoneilla.

  • Kehitystyötä tehdään mobiili edellä ja siinä huomoidaan myös saavutettavuus ja yhteiskunnan digitaalinen kehitys, joka laajenee ja syvenee nopeasti, toteaa Ålgars-Åkerholm.

Kuntien ja eri organisaatioiden verkko-osaajilla on arvokasta tietoa siitä, mitä ihmiset oikeasti hakevat verkkosivuilta ja näkemystä siitä, miten tiedot kannattaa esittää. Eli tulevan maakunnan laajaa ja monitahoista verkkopalvelua kehitetään aidosti hengessä Kimpassa-Allihopa, sekä maakunnassa että valtakunnallisesti.

Maakunnan verkkoryhmä:

Riikka Kauppila, Turun kaupunki

Eija Erlamo, V-S ELY-keskus

Esa Halsinaho, TYKS

Katja Heinämäki, Turun kaupunki / muutosorganisaatio

Heidi Knuutila, KEHA-keskus

Sanna Moisala, Turun kaupunki

Maria Nykyri, V-S pelastuslaitos / muutosorganisaatio, pj

Rope Sidebras, Citrus Solutions Oy / muutosorganisaatio

Tatu Virta, TE-toimisto / muutosorganisaatio

Jessica Ålgars-Åkerholm, muutosorganisaatio

 

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi