Varsinaissuomalaisten lasten kunto huolestuttaa

Varsinaissuomalaisten lasten kunto huolestuttaa

Ensimmäinen Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus on valmistunut. Hyvinvointikertomuksessa on kuvattu maakunnan väestön hyvinvoinnin tilaa tuoreimman tilasto- ja tutkimustiedon valossa. Väestöryhmittäisessä analyysissä erityistä huolta aiheuttaa varsinaissuomalaisten 5.-luokkalaisten lasten fyysinen kunto. Vuoden 2016 MOVE-mittausten (Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaus) tulokset osoittavat, että varsinaissuomalaiset lapset ovat huonommassa kunnossa kuin suomalaiset lapset keskimäärin ja heikossa kunnossa olevien lasten osuus on erittäin suuri.

- Vuosille 2017–2018 voimassaolevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyte-toimenpideohjelmassa esitetyt tavoitteet on erityisen tärkeää toteuttaa, kommentoi alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -työryhmän puheenjohtaja Karoliina Luukkainen.

Erityisesti kunnilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kun pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lisäksi tarvitaan saumattomasti toimivaa yhteistyötä tulevan maakunnan ja kuntien välille.

Lisätiedot:
Karoliina Luukkainen, erityisasiantuntija, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, p. 050 5590 152, s-posti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Tutustu julkaisun selailtavaan issuu-versioon

Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus 2017 (pdf)