Kuva hoitaja

Varsinais-Suomi valittiin sote-palvelupakettien testaajaksi

Varsinais-Suomi on valittu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä yhdeksi maakunnaksi, joka vastaa sote-palvelujen palvelupakettien testauksesta.

Palvelupakettien tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen liittyvää tiedon saatavuutta, raportointia ja vertailtavuutta. Palvelupakettien avulla sote-palveluiden kustannuksia ja suoritteita pystytään raportoimaan ja vertailemaan valtakunnallisesti. Palvelupakettien hyödyt saadaan käyttöön luomalla Suomeen yhtenäinen tietovarasto. Tästä hyötyvät sekä asiakas että palveluntuottaja.

Palvelupakettien testaus toteutetaan kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään käsitteet ja valmistellaan tietomalli palvelupakettien käyttöönotolle valittujen maakuntien kanssa. Toisessa vaiheessa testaus laajennetaan koskemaan kaikkia maakuntia. Testauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan 2017 tammi-toukokuussa ja toinen vaihe syksyllä 2017.

Kiinnostuksensa palvelupakettitestaukseen osoitti 12 maakuntaa. Ensimmäisen vaiheen palvelupakettien testausmaakunnat ovat:

  • Pirkanmaan maakunta
  • Pohjois-Savon maakunta
  • Varsinais-Suomen maakunta

Lisäksi testaukseen osallistuvat

  • Pohjois-Karjalan maakunta – laatu- ja vaikuttavuusmittareiden osalta
  • Etelä-Karjalan maakunta – lääkehuollon ja matkapalveluiden palvelupaketin osalta

Vastuu jatkohankkeen toteutuksesta Varsinais-Suomessa on sote-uudistuksen Palvelujen järjestämisen työryhmällä.

Video: Mikä on palvelupaketti?