Varsinais-Suomi hakee valinnanvapauspilottia ”Omalla budjetilla allihopa”

Hallitus antoi 8.3.2018 eduskunnalle esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Valinnanvapauslaissa säädetään myös piloteista (asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti), jotka on tarkoitus käynnistää heti kun lait on hyväksytty eduskunnassa.

Varsinais-Suomen maakunta hakee valtionavustusta valinnanvapauspilottiin, joka on nimetty ”Omalla budjetilla allihopa” -pilotiksi. Asiasisältönä on henkilökohtainen budjetti ja kohderyhminä ovat vammaispalvelut sekä ikäihmisten omaishoitoa tukevat palvelut.

Henkilökohtaisessa budjetissa asiakas on oman elämänsä arkkitehti

Omalla budjetilla allihopa -pilotin tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla henkilökohtaista budjettia rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tähän kuuluu mm. seurantajärjestelmän kehittäminen ja tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentaminen. Valinnanvapauspilotit toteutetaan ajalla 1.7.2018 – 31.12.2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö on varannut pilottihankkeen kokonaisuutta varten 100 miljoonaa euroa vuoden 2018 budjettiin. Varsinais-Suomi lähtee hakemaan Omalla budjetilla allihopa -pilottiin vahvaa rahoitusta.

  • Henkilökohtaisessa budjetissa asiakas on oman elämänsä arkkitehti. Tavoitteena on yhteistyössä asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien kanssa kehittää toimiva henkilökohtaisen budjetoinnin malli, jossa asiakkaan oma osallisuus valintojen tekemisessä on keskiössä, sanoo pilotin hankepäällikkö Samuli Koskinen.

Pilottiin osallistuu 18 kuntaa - tavoitteena maakunnan kattava kokonaisuus

Valinnanvapauspilottiin osallistuu 18 Varsinais-Suomen kuntaa, joiden väestömäärä kattaa reilusti yli vaaditun 80% osuuden maakunnan väestöstä. Varsinais-Suomi on monimuotoinen, kaksikielinen maakunta saaristoineen, joten laaja osallistuminen pilottiin mahdollistaa henkilökohtaisen budjetti- mallin kehittämisen toimivaksi kokonaisuudeksi joka puolelle maakuntaa.

  • Henkilökohtaisen budjetin avulla ihmiset voivat asua omannäköistä elämää Pyhärannasta Kemiönsaareen asti ja valita tarvitsemansa palvelut oman arkensa tueksi, sanoo Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja Antti Parpo.

Valinnanvapauspilotin hankehallinnoijana ja rahoituksen hakijana toimii KTO- kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

 Lisätietoa:

Seija Aaltonen, kuntayhtymän johtaja, seija.aaltonen@kto-vs.fi, p. 050 597 4980

Antti Parpo, sote-muutosjohtaja, antti.parpo@varsinais-suomi.fi, p. 040 642 8682

Samuli Koskinen, hankepäällikkö, samuli.koskinen@kto-vs.fi p. 040 663 1340

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi