Varsinais-Suomessa vahvistetaan aikuissosiaalityön näkyvyyttä

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso, haluaa parantaa yleistä käsitystä sosiaalityöstä PRO SOS -hankkeen avulla.

Perjantaina 30.11.2018 julkaistiin Vasson PRO SOS -hankkeen näkemys aikuissosiaalityön nykytilasta. Julkaisun yhteydessä pidetyssä seminaarissa keskityttiin hankkeen aikana kunnissa kehitettyihin toimintamalleihin. Julkaisua on ollut mukana tekemässä noin 100 sosiaalialan ammattilaista.

Sosiaalityö - ratkaisuja: Varsinaissuomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa rakenteissa -julkaisuun on koottu esimerkkejä  kuntien omista toimintamalleista ja PRO SOS -osahankkeesta suoraan kummunneista kokeiluista. Tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisesta aikuissosiaalityöstä ja varautua tuleviin maakuntarakenteisiin työn sisältöjä yhtenäistämällä.

Varsinais-Suomen muutosorganisaation aikuissosiaalityöstä vastaava erikoissuunnittelija Jenni Kiviluodon mukaan aikuissosiaalityö ansaitsee näkyvän paikan myös sote- ja maakuntauudistuksessa:

  • Aikuissosiaalityöllä on merkittävä rooli osallisuuden edistämisessä, arjen sujumisessa, hyvinvointierojen kaventamisessa ja yhteiskunnallisen yhtenäisyyden lisäämisessä.
  • Vasson PRO SOS julkaisun kautta tuodaan näkyväksi sitä, mitä aikuissosiaalityö on ja minkälaisia vaikuttavia työskentelytapoja on kehitetty. On tärkeää, että tätä tietoa ja hyviä käytäntöjä voidaan levittää ja hyödyntää laajemmin, Kiviluoto kommentoi.

Julkaisuseminaarissa esitelty Naantalin moniammatillinen jalkautuva päihdetiimi on erinomainen esimerkki siitä, miten sosiaalityön palvelut muuttuvat yhä joustavammiksi ja liikkuvammiksi ja kulkevat sinne missä asiakas on. Naantalin palvelun asiakkaina on paljon palveluita käyttäviä, tiivistä moniammatillista tukea tarvitsevia henkilöitä.

Uusi, monipuolisempi sosiaalityö

Osahankkeen myötä Varsinais-Suomessa on otettu käyttöön erilaisia mittareita ja sosiaalisen raportoinnin menetelmiä ja pyritty monipuolistamaan uudenlaisen sosiaalityön kuvaa. Hanketyö on toteutettu työpajoissa ja seminaareissa. Mukana on ollut kuntien sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, esimiehiä, kehittämisasiakkaita sekä ammattikorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita.

ESR-rahoitteinen PRO SOS -hanke rakentaa vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä maakuntiin kahdeksan osaamiskeskuksen ja noin sadan kunnan voimin. Toiveena on tuoda opiskelijat ja tutkijat lähemmäs aikuissosiaalityön kenttää.

  • PRO SOS on toiminut hyvänä yhteistyökumppanina työikäisten sosiaalipalvelujen valmistelutyössä. Jatkossa on mahdollisuus kehittää lisää uusia käytäntöjä sekä kehittää ja laajentaa jo olevassa olevia. Sosiaalipalveluissa, koko yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä on menossa valtava murros. On tärkeää pohtia miten uudistuvat palvelut palvelevat tasavertaisesti ja yhdenmukaisesti kaikkia asiakkaita, Kiviluoto sanoo.