Varsinais-Suomessa siirrytään ensi vuonna ulkokehältä työelämään

Varsinais-Suomen tulevien työllisyyspalveluiden suunnittelu jatkuu 10.10.2018, kun alueen palvelutuottajat kutsutaan  "Ulkokehältä työelämään" -kasvupalvelupilotin markkinavuoropuhelutilaisuuteen Hamburger Börs Regina-kokoustiloihin klo 9.00 - 12.30.

Pilotin kohderyhmä tulee olemaan vaikeasti työllistyvät henkilöasiakkaat ja sen järjestäminen tehdään yhteistyössä maakunnan kuntien, Kelan ja sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation kanssa. Tilaisuus järjestetään osana pilotin hankintaprosessia ja sen tarkoituksena on saada palautetta ja kehittämisideoita alueen palvelutuottajilta hankkijan tämänhetkisiin esityksiin pilotin sisällöistä ja toimintamalleihin. Tavoitteena on kokeilla uusia lähestymistapoja työhön palaamiseen vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien osalta, aiheutui tuo vaikea tilanne sitten työttömyyden pitkittymisestä, osa-työkykyisyydestä, koulutuksen puutteesta, sosiaalisista ongelmista tai muusta asiakkaan työllistymistä estävästä syystä.

"Kasvupalvelupilotti käynnistetään alueellamme, jotta voimme valmistautua tulevaan maakuntauudistuksen aikaan ja sen luomaan palveluympäristöön, jossa ulkoistamme palveluitamme aiempaa enemmän. Tällaisissa tilaisuuksissa on tärkeää varmistaa sekä TE-toimiston asiakkaiden, että maakuntauudistuksen valmistelun näkökulmasta, että maakuntamme palveluntuottajilla on valmiuksia toimia tässä muuttuvassa toimintakentässä. Näin haluamme varmistaa asiakkaidemme palveluiden laadun nyt ja tulevaisuudessa", kertoo hankintaa TE-hallinnossa valmisteleva TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson.

Myös kuntasektori on kutsuttu tilaisuuden erityisellä kutsulla arvioimaan, millaisessa roolissa se haluaisi toimia pilotin synnyttämässä uudessa toimintaympäristössä niin työllisyys- kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Lisäksi Henrichson kertoo sopineensa erillisiä neuvotteluita joidenkin kuntien kanssa asian tiimoilta jo ennen tilaisuuden ajankohtaa. 10.10.2018 tilaisuudessa kuntayhteistyöstä kuullaan puheenvuoroja sekä työllisyys- että sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavilta tahoilta Turun kaupungista.

"Hankinnassa tullaan huomioimaan asiakkaan asema TE-hallinnon ja kuntasektorin palveluiden sekä kaikkien viranomaisten erikseen hankkimien palveluiden verkossa. Viestimme kentälle on, että palveluntuottajan on otettava asiakkaidensa kanssa käyttöön kerralla kuntoon-kulttuuri, jossa asiakkaalle olennaiset valinnat ja ratkaisut kerrotaan ja mahdollistetaan hänelle yhden kontaktin kautta ilman turhaa pallottelua eri palveluiden välillä", esittelee ELY-keskuksen Sari Säippä.

Mikäli olet palveluntuottaja ja haluat osallistua tilaisuuteen, tulee siihen ilmoittautua etukäteen Webropol-kyselyn tämän linkin kautta. Ilmoittautumisen määräaika on 7.10.2018. Lisätietoa tilaisuudesta antaa tarvittaessa Varsinais-Suomen muutosorganisaatiossa kasvupalveluita valmisteleva erityissuunnittelija Tatu Virta. (tatu.virta@te-toimisto.fi) Tieto tilaisuudesta on julkaistaan valtiollisessa HILMA-järjestelmässä. Ohessa kutsu tilaisuuteen.

Varsinais-Suomen "Ulkokehältä työelämään"-kasvupalvelupilotin markkinavuoropuhelut

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto järjestävät markkinavuoropuhelutilaisuuden 10.10.2018 klo 9.00-12.30 Hamburger Börsin tiloissa. Ulkokehältä työelämään -pilotti ja siihen liittyvä hankinta toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien, Kelan ja sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation kanssa. Maakunnan kunnat on kutsuttu tilaisuuteen arvioimaan omaa intressiään toimia palvelun järjestäjänä. Pääasiallisena kunnallisen sektorin järjestäjäkumppanina tilaisuudessa toimii Turun kaupunki.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita toimijat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilotin monituottajamallin palveluntuottajana, alihankkijana, yhteistyökumppanina tai muussa aktiivisessa roolissa.

Tilaisuudessa esitellään käynnistettävän pilotin tavoitteet ja hankkivan tahon pohjaesitykset pilottiin sisältyvästä ostopalveluhankinnasta. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on saada potentiaalisilta palveluntuottajilta, alihankkijoilta ymv. yhteistyökumppaneilta palautetta ja kehittämisideoita hankinnan toteuttamiseen, mm. hankittavan palvelun sisällöt, tulosten ja vaikuttavuuden mittaaminen ja pilotin yhteistyömallien toteutus.

Markkinavuoropuheluun osallistuvat voivat vaikuttaa tarjouspyynnön valmisteluun ryhmätöissä jo tilaisuuden aikana ja tilaisuuden jälkeen kommentoimalla ryhmätyöskentelyn perusteella luonnosteltuja tarjouspyynnön keskeisiä kohtia. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys lopulliseen tarjouspyyntöön osallistumiselle.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen Webropol-kyselyn kautta 7.10.2018 mennessä. Jokaista palveluntuottajaa voi edustaa tilaisuudessa vain yksi osallistuja. Tilaisuuteen ei voi ilmoittautua enää tämän ajankohdan jälkeen.

TILAISUUDEN OHJELMA:

9.00 - 9.30 Tilaisuuden avaus

9.30 - 9.45 Markkinavuoropuhelun aihe ja tavoitteet

9.45 - 10.30 Työpaja 1: Monitoimijaverkostossa ohjaaminen palveluna

10.30 - 10.45 Kahvitauko

10.45 - 11.30 Työpaja 2: Tavoitteena edetä ulkokehältä työelämään => tulosten ja palkkioperusteiden määrittely

11.30 - 12.15 Työpaja 3: Asiakkaan henkilökohtainen budjetti palveluasiantuntijan käytössä

12.15 - 12.30 Tilaisuuden päätös, prosessin eteneminen

Lisätietoa tilaisuudesta: Tatu Virta (tatu.virta@te-toimisto.fi), lisätietoa kasvupalvelupilotin hankinnasta: Sari Säippä (sari.saippa@ely-keskus.fi)

Tilaisuuteen ilmoittautuminen