Varsinais-Suomen sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kuvaus julki

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on selvitetty sote-järjestöissä tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa.

Varsinais-Suomessa on yli 800 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä tehtävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön laajuus vaihtelee paikallisista valtakunnan laajuisiin toimiin. Myös toiminnan rahoitusperusta vaihtelee suuresti vapaaehtoisvoimista yksityiseen rahoitukseen.

Nyt koottu järjestöjen hyte-toimintojen kuvaus on tehty maakunnan ja sen sote-järjestöjen tarpeita varten ja niiden välisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön pohjaksi. Sen tarkoituksena ei ole kuvata yksittäisten järjestöjen toimintaa, vaan yhdistää toimintaa maakunnalliseksi kokonaisuudeksi.

Kuvauksesta ilmenee, että sote-järjestöjen vahvuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevinä toimijoina ovat  niiden joustavuus, ketteryys ja asiakaslähtöisyys. Sopeutumiskykyiset sote-järjestöt tavoittavat sellaisia kohderyhmiä, jotka ovat jääneet julkisten palvelujen ulkopuolelle tai tarvitsevat täydentävää tukea.

Järjestöjen toimintaa, toiminta-alueita ja yhteistyötahoja on vaikea lokeroida yksiselitteisesti. Jatkossa sote-järjestöjen, kuntien ja maakunnan välille vaaditaan entistä vahvempaa kumppanuutta.

Selvitystyön pohjana on hyödynnetty Tuija Braxin selvitystä järjestöjen roolista, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntavalmistelussa kehitettyä järjestöjen tarkistuslistaa ja JärjestöSotehanke 113:n hyte-kyselyä.

Järjestöjen yleishyödyllisen hyte-toiminnan kuvauksen taustana on käytetty ESKO-koordinaatiohankkeen Järjestötoiminnan luokittelu -julkaisua (2013).

Lisätietoja:

Minna Rosendahl, minna.rosendahl(a)muistiturku.fi, 0400-653379