Varsinais-Suomen sairaalapalvelujen palveluverkkokuvaus on valmistunut

Sairaalapalvelut-työryhmä on tänä keväänä valmistellut maakunnallisen sairaalatoiminnan kuvauksen, joka esiteltiin sote-järjestämistyöryhmälle 19. huhtikuuta. Palveluverkkokuvaus käsittää nykyisten sairaaloiden ja terveyskeskusvuodeosastojen akuutin ja kuntouttavan toiminnan nykytilan ja mahdolliset muutokset lähivuosille.

Sairaalan määritelmä uudistuu

Sairaalaksi katsotaan jatkossa yksikkö, jossa toiminta on ympärivuorokautista ja perustuu lääketieteelliseen hoitoon ja jossa potilaan tilaa seuraa aina terveydenhuollon ammattihenkilö. Sote-uudistuksessa myös terveyskeskusten vuodeosaston akuuttihoito ja kuntoutus muuttuu sairaalatoiminnaksi, sen sijaan pitkäaikaishoito laitoksessa ei sisälly sairaalan määritelmään.

Työryhmän mielestä sairaalatoiminnan vaikuttavuus pohjautuu henkilöstön ammattitaitoon ja intensiiviseen toimintaan:

  • Kaikkien tulevien sairaalayksiköiden tulee kyetä joka päivä kuntouttamaan ja myös arvioimaan hoidossa olevien potilaiden terveydentilaa vähintään päiväaikaan. Tämä edellyttää riittävää terapeutti-, hoitaja- ja lääkärimiehitystä, huomauttaa ryhmän puheenjohtaja Leena Setälä.

Tehoja yhteiskäyttöisyydestä

Alueen vuodeosastojen yhteiskäyttöisyys tehostaisi sairaansijojen käyttöä ja nopeuttaisi jatkohoitopaikan löytymistä. Vuodeosastopaikkojen vähentäminen nykyisestä edellyttäisi jouhevampaa pääsyä tehostettuun palveluasumiseen ja kotiin annettavien palvelujen piiriin. Sairaalapalvelujen työryhmä näkeekin kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ja ylipäätään hyvin toteutetun kotihoidon olennaisina tekijöinä sille, että vuodeosastoja käytetään tarkoituksenmukaisesti.

Lähisairaalat voisivat toimia kotisairaalan ja kotikuntoutuksen tukikohtina ja ottaa vastuuta myös erikoissairaanhoidon potilaista, jos lähisairaaloille turvataan laajat konsultaatiopalvelut etänä ja osin paikan päällä. Lähisairaalat voivat hankkia erikoisosaamista esimerkiksi geriatrisessa kuntoutuksessa, palliatiivisessa hoidossa tai vaikkapa infektioiden hoidossa.

Sairaalapalvelut-työryhmä tuottaa loppukeväästä sairaalapalvelujen sisällön kuvauksia sekä paneutuu sairaalaverkoston pitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymiin.

Voit katsoa koko esitysmateriaalin oikeassa sivupalkissa olevan linkin kautta.