Kuva: Viestintä

Maataloushallinnossa kokeillaan työhöntutustumista osana maakuntauudistukseen valmistautumista

Varsinais-Suomen maataloushallinnossa valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen mm. työhöntutustumisen avulla. Työhöntutustumiskokeilu tehdään parityöskentelynä maataloushallinnon eri organisaatioiden työntekijöiden kanssa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskuksen (ELY) ja kuntien yhteistoiminta-alueiden (YTA) työntekijöiden tiiviimmän yhteistyön suunnittelussa korostettiin maataloushallinnon (tukipolitiikka ja elintarviketurvallisuus) tehtävien laaja-alaisempaa osaamista ja yleistä molemmin puoleisen toiminnan tuntemuksen lisäämistä. Tarve nousi esille maakuntauudistuksen maaseuturyhmässä, kun pohdittiin miten uuteen organisaatioon sijoittumista voitaisiin helpottaa.

Maakuntauudistuksen yhteydessä ELY:ssä ja kunnissa maaseutuhallinnon tehtävissä työskentelevät ovat siirtymässä saman viraston palvelukseen. Muita kokeilun tavoitteita ovat henkilöstöstä huolehtiminen muutostilanteissa, epävarmuuden vähentäminen ja sitoutuminen. Kokeilusta saatavia tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen valmistelussa:

  • Jos kokemukset ovat hyviä, niin jatkokokeilu peltoalavalvonnassa on mahdollinen elo-syyskuussa 2018, kertoi kokeilusta ELY:ssä vastaava, yksikönpäällikkö Harri Livén Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Toteutus huhti-toukokuussa 2018

Maataloushallinnon toiminnan kehittäminen ja paremman kokonaiskuvan luonti on ollut keskustelussa jo pidempään eri foorumeilla. Kehittämistarpeita on havaittu esimerkiksi rajapintojen hahmottamisessa, synergioiden löytämisessä sekä asiakaslähtöisyyden ja yleisen toiminnan kehittämisessä. Työhön tutustumiskokeilun toteutuksen suunnittelu on tehty yhdessä ELY-keskuksen ja maaseutuhallinnon YTA-alueiden henkilöstön kanssa. Kokeilu koskee lähtökohtaisesti kaikkia ELY-YTA maataloushallinnossa työskenteleviä. Työparit ja työryhmät muodostetaan etukäteen. Kokeilu toteutetaan joustavasti huhti-toukokuussa 2018. Työparit työskentelevät itsenäisesti 1-2 työpäivän jaksoissa.

Työparien tehtävälista on pitkä. Käsiteltäviä asioita ovat mm. asiakirjavalvontaan tutustuminen, YTA-tehtävät ja niiden vuosikello, sähköisen arkiston käyttö, tukihakemusten käsittely, valvonnasta johtuvan takaisinperinnän käsittely ja peltovalvonnan havaintojen käsittelyyn tutustuminen. Osalle työpareista tullaan myös ehdottamaan erityiskysymyksiä käsiteltäviksi.

Raportointi ja palaute

Työparien kirjaamat havainnot, kokemukset ja huomiot raportoidaan ja niistä laaditaan kooste. Kokemuksista raportoidaan omassa organisaatiossa ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiolle. Työhön tutustumisesta saadut kokemukset käsitellään henkilöstön kanssa myöhemmin maataloushallinnon yhteisessä kehittämispäivässä. Näin varmistetaan, että kokeilusta saatu hyöty ja hyvät kokemukset sekä havainnot välittyvät kaikille ja niitä voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Harri Livén, puh. 040 488 1522, harri.liven@ely-keskus.fi  

Sinua saattaa kiinnostaa myös