Varsinais-Suomen ensimmäiset kasvupalveluiden markkinavuoropuhelut 8.6.2018 – ilmoittaudu nyt!

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation kasvupalveluvalmistelu järjestää maakunnan kasvupalveluihin liittyvän markkinavuoropuhelun 8.6.2018 klo 13.00 - 16.30 Valtion Virastotalon auditoriossa (Itsenäisyydenaukio 2, Turku). Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki niiden tahojen edustajat, jotka ovat kiinnostuneita tulevien Varsinais-Suomen maakunnan kasvupalveluiden tuottamistehtävistä. Ilmoittauduthan tilaisuuteen tämän Webropol-kyselyn kautta 3.6.2018 mennessä.

Tilaisuudessa pyritään kartoittamaan muutosorganisaation valmistelutyön tueksi Varsinais-Suomen palveluntuottajamarkkinoiden tilaa ja valmiutta osallistua tuleviin kasvupalveluhankintoihin. Vastavuoroisesti halutaan muutosorganisaation toimesta antaa tietoa markkinoille siitä, minkälaisia odotuksia uudistuksen valmistelulla on Varsinais-Suomen markkinatoimijoille. Tilaisuuden aikana osallistujille tullaan esittelemään lyhyesti kasvupalveluiden nykyistä valmistelutilannetta, nykyisten lakiluonnosten kautta syntyvää toimintaympäristöä kasvupalveluiden järjestämisen osalta sekä markkinavuoropuhelutilaisuuksien roolia tulevissa maakunnan kasvupalveluhankinnoissa.

Tämän jälkeen käsitellään case-kohtaisesti neljää lainsäädännön perusteella tärkeäksi tunnistettua asiakaskohderyhmää ja/tai sen tarvitsemia palvelukokonaisuuksia. Työpajatyyppisellä työskentelyllä on tarkoitus tuoda muutosorganisaatiolle tiedoksi palveluntuottajien näkemyksiä tulevista palvelukokonaisuuksista sekä haastaa niin markkinoita kuin viranomaisiakin pohtimaan uuden lainsäädäntöympäristön mahdollisuuksia tulevassa palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Työpajat järjestetään kahdessa eri ajankohdassa, joten osallistujalla on mahdollista osallistua iltapäivän aikana kahteen eri työpajaan. Pyydämme etukäteistiedot työpajavalinnoista tilajärjestelyjen tueksi.

TILAISUUDEN OHJELMA:

13.00 - 13.50 Markkinavuoropuhelun käynnistäminen, tilaisuuden menettelytapojen esittely

  • Kasvupalveluiden valmistelu Varsinais-Suomen muutosorganisaatiossa, tahtotila markkinavuoropuheluille

Muutosjohtaja Laura Leppänen

  • Lainsäädännön ja valmistelun reunaehdot kasvupalvelu-uudistukselle

TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson, E-vastuualueen johtajan sijainen Timo Metsä-Tokila

  • Markkinavuoropuhelut viranomaisten hankintojen tukena, tilaisuudessa käytettävien käsitteiden määrittely

Työelämäpalveluiden asiantuntija Sari Säippä, hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström

  • Käytännön ohjeet työpajatyöskentelylle

Kasvu- ja elinvoimatyöryhmän sihteeri Tatu Virta

14.00 - 16.00 Teemakohtaiset vuoropuhelutyöpajat (taukokahvit työpajasiirtymien välissä)

 

14.00 - 14.55 Kasvupalvelut vaikeimmissa

elämäntilanteissa oleville

Kari Kettunen, Sari Säippä, Jenni Kiviluoto

Työnhakijalle uutta osaamista ja/tai uusi ala

Ullakaisa Nieminen, Hanna Myllynen, Petri Järvinen

   
15.05 - 16.00 Miten maakunnan tulisi palvella yrityksiä vuodesta 2020 alkaen?

Timo Metsä-Tokila

Tulevaisuuden vapaasti

määriteltävät kasvupalvelut

Hannu Lehti, Seija Tiuttu, Jukka Vatanen

 

16.00 - 16.30 Yhteenveto: Miten tilaisuus on palvellut osallistujia, miten jatketaan tästä eteenpäin?

Lisätietoa tilaisuudesta: Tatu Virta, muutosorganisaation kasvupalveluvalmistelu, tatu.virta@te-toimisto.fi , 0295 044 727