Valinnanvapaus: jos valinta ei syystä tai toisesta onnistu?

Lakiluonnoksissa on maininta puolesta-asioinnista eli henkilö voi turvautua valinnassaan omaisen tai muun läheisen tukeen. Maakunta osoittaa henkilölle myös sote-keskuksen, mikäli henkilö ei tee tai pysty tekemään itse valintaa.

Sote-keskuksilla ja maakunnan liikelaitoksella tulee olla myös palveluohjausta. Palveluohjauksella varmistetaan, että sähköiset järjestelmät eivät ole ainoa valinnanvapautta tukeva järjestelmä ja että kaikki kansalaiset saavat riittävästi tietoa valintansa tueksi.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi