Uudistuslakien eduskuntakäsittely jatkuu tammikuussa

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy toistakymmentä uutta lakia. Näistä keskeisimmät ovat maakuntalaki, maakuntien rahoituslaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, valinnanvapauslaki, kasvupalvelulaki ja pelastuslaki. Uudistuksen toteutuminen on riippuvainen siitä, hyväksytäänkö lait eduskunnassa.

Olennaisimmat sote- ja maakuntauudistuslait sisältyvät kolmeen kokonaisuuteen:

  • HE 15/2017 on sote- ja maakuntauudistuksen emolaki, johon koko uudistus nykymuodossaan perustuu. Siinä säädetään muun muassa maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja se pitää sisällään sekä joukon täysin uusia lakeja että useita muutoslakeja.
  • Toiseen lakipakettiin liittyy hallituksen esitys HE 14/2018 maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa (maakunnan muut tehtävät pois lukien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen) sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.
  • Lisäksi hallituksen esityksessä HE 16/2018 ehdotetaan säädettäväksi uusi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt historiallisen laajaa hallinnollista uudistusta tiiviisti huhtikuusta 2018 alkaen ja kuullut suuren joukon asiantuntijoita. Marraskuun alussa sote-valiokunta julkisti hallituksen esityksiin liittyen kolme mietintöluonnosta.

Mietintöluonnokset koskevat lakiesityksiä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki ja järjestämislaki) sekä muita kokonaisuuteen kuuluvia lakeja, lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että nämä kolme hallituksen esitystä muodostavat oikeudellisen kokonaisuuden, joten tällä hetkellä mietintöluonnokset ovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavina.

Perustuslakivaliokunnan jälkeen lait palautetaan vielä sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen, minkä jälkeen niistä äänestetään eduskunnan suuressa salissa.

Hallituksen tavoitteena on ollut, että sote- ja maakuntauudistus saataisiin hyväksyttyä ennen huhtikuun 14. päivänä pidettäviä eduskuntavaaleja.

Voit tutustua sote- ja maakuntauudistukseen, lakiesityksiin- ja luonnoksiin sekä sote-valiokunnan mietintöluonnoksiin linkkien kautta.

Lähteet:

Alueuudistus.fi
omamaakunta.fi
Eduskunta