Uudistuksessa suurimmat muutokset tapahtuvat kunnissa

Koko maakunnan kattava muutosjohtajien Kimpassa2020-kiertue käynnistyi Turusta tiistaina 10.4. Messukeskuksessa järjestetty tilaisuus oli suunnattu Turun seudun henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Tilaisuudessa muutosjohtajat Laura Leppänen ja Antti Parpo sekä muutosorganisaation henkilöstöpäällikkö Laura Saurama kertoivat ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomen muutosvalmisteluun liittyen.

Muutosjohtaja Laura Leppänen kertoi, että uudistusvalmistelu on hyvässä vauhdissa valtakunnallisestikin tarkasteltuna.

- Meitä valmistelijoita on tällä hetkellä 54, osa tekee töitä kokoaikaisesti, loput osa-aikaisesti.

Leppänen kävi esityksessään läpi myös tulevan konsernihallinnon valmistelua.

- Keskustelu on edelleen kesken, mutta hahmotelmaa konsernihallinnon organisaatiosta ja poliittisesta ohjausrakenteesta on jo tehty.

Kasvupalveluiden osalta Leppänen kertoi, että kuntatoimijoiden kanssa tulee vielä keskustella siitä, millaista yhteistyörakennetta esimerkiksi työllisyyspalveluiden osalta rakennetaan.

- Meidän täytyy määritellä se, minkälaista palvelua maakunta haluaa tuottaa asiakkailleen. Työ on käynnistymässä vielä tämän kevään aikana.

Yksi selkeimmistä osioista maakuntauudistuksessa Leppäsen mukaan ovat pelastuspalvelut.

- Voidaankin sanoa, että pelastuslaitokset toimivat jatkossa niin kuin ennenkin. Käymme vielä keskusteluja siitä, kenelle kuuluu pelastustoiminnan koordinaatio maakunnan alueella. Myös mahdollisesta pelastusliikelaitoksesta käydään vielä keskusteluja.

Sote-valmistelussa pohditaan sote-keskuksen yhtiöittämistä ja rakennetaan palvelutuotantoa

Sote-muutosjohtaja Antti Parpo muistutti, että suurimmat muutokset sote-uudistuksessa koskevat kuntia.

- Tuleva muutos on hyvin pieni erikoissairaanhoidossa eli sairaanhoitopiirissä verrattuna kuntapalveluihin. Siksi valmistelu on huomattavasti haastavampaa kuntatoimijoiden kannalta kuin sairaanhoitopiirin osalta.

Parpo kertoi, että maakunnassa järjestäjä ja tuottaja erotetaan. Järjestäjäorganisaatiota tullaan ohjaamaan demokraattisesti.

- Valtakunnallisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että maakunnista tehdään vahva järjestäjä, jolla on poliittinen ohjaus.

Parpo kertoi, että parhaillaan muutosorganisaatiossa valmistellaan sääntö- ja johtokirjoja, joissa asetetaan laadulle ja saavutettavuudelle vähimmäisvaatimukset.

- Maakunnan järjestäjäorganisaatio ei voi suosia julkista tuotantoa, sikäli kun palvelu on valinnanvapauden markkinoilla. Julkiset eli maakunnan oma tuotanto ja yksityiset ovat valinnanvapauden osalta samalla viivalla.

- Maakunnan oma tuotanto perustuu liikelaitokseen. Siellä tehdään vaativat palvelut ja viranomaispäätökset. Sairaanhoitopiiri siirtyy liikelaitokseen, samoin ainakin sosiaalipalvelut viranomaispäätösten osalta sekä erityishuoltopiirin palvelut.

Maakunnan liikelaitos on erillinen toimija, eikä siellä ole demokraattista johtoa.

- Valmistelemme myös mallia, jossa maakunnan oma sote-keskus yhtiöitettäisiin. Yhtiöittäminen on mahdollista. Korostan kuitenkin, että päätöksiä asiasta ei ole tehty, valmistelemme vasta erilaisia vaihtoehtoja, Parpo muistuttaa.

Oma työpiste ja tuleva esimies –tyyppisiin kysymyksiin ei pystytä vastaamaan vielä vuoteen

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama kertoi, että Kimpassa-sivustolla ilmestyy kaksikielinen henkilöstötiedote kolmen viikoin välein.

- Koska työskentelemme kaikki eri organisaatioissa, henkilöstöviestintä on hyvin haasteellista. Kyseessä on valtavan iso muutos koko henkilökunnalle. Jo se, miten henkilöstö siirretään uuteen maakuntaan, ei tapahdu nappia painamalla. ”Missä työpisteeni sijaitsee?” ja ”Kuka on tuleva esimieheni?”–tyyppisiin kysymyksiin ei pystytä vastaamaan vielä varmaan ainakaan vuoteen, Saurama muistutti.

Kun väliaikaishallinto aloittaa lakien hyväksymisen jälkeen toimintansa, päästään käsittelemään myös henkilöstön tietoja.

- Nyt olemme vielä esiselvitysvaiheessa. Vuoden 2019 alussa, kun maakuntavaltuusto aloittaa, tulee isoja henkilöstöasioita päätettäväksi.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen maakuntaan. Saurama korosti, että jatkoliikkeenluovutuksia voi tapahtua. Palvelussuhteen ehdot säilyvät samoina, mutta työnantajan tarjoamat etuudet (työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) henkilöstölle määrittää uusi työnantaja.

- Henkilöstö tarvitsee ja ansaitsee muutosvalmennusta. Olemme keskustelleet työryhmissä asiasta. Esimiehet tarvitsevat erilaista opastusta kuin henkilöstö, yhtiöön siirtyvät tarvitsevat erilaista opastusta kuin erikoissairaanhoidossa työskentelevät. Olemme kaikki kovin erilaisissa positioissa suhteessa muutokseen.

- Kyseessä on monivaiheinen prosessi ja täytyy keksiä keinoja viedä asioita henkilöstölle tiedoksi, koska työt eivät voi seisahtua tämän muutoksen aikana.

Sauraman viesti henkilöstölle tässä vaiheessa on seuraava:

- Sote-alan työpaikat eivät katoa, henkilökuntaa tarvitaan jatkossakin. Nyt tilanne pitää rauhoittaa ja jokaisen tulee huolehtia työkyvystään, osaamisestaan ja jaksamisestaan. Se on parasta toimintaa jokaiselta työntekijältä tässä vaiheessa.

Vuorovaikutusta viestiseinän kautta

Turun messukeskuksessa hyödynnettiin viestiseinää vuorovaikutuksen luomiseksi. Tilaisuuden juontanut viestintäpäällikkö Jessica Ålgars-Åkerholm kiittelee yleisöä rakentavista ja asiallisista kysymyksistä ja kommenteista, joihin pyrittiin pitkälti vastaamaan jo tilaisuuden aikana. Yleisön kysymykset koskivat aiheita mm. lastensuojelusta ja uudistuksen aikataulusta henkilöstön muutosjohtamiseen ja pk-yritysten tylevaisuuteen uudessa maakunnassa.-

-Otamme kaikki kysymykset talteen ja pyrimme vastaamaan niihin lähitulevaisuudessa myös Kimpassa-sivuilla, Ålgars-Åkerholm sanoo.