Uuden hallintotyöryhmän työ ja organisoituminen hyvin käyntiin

Johtavat viranhaltijat yhdistivät sote- ja maakuntapuolen työryhmiä kokouksessaan 18.10.2017. Uusi hallintoryhmä kokoontui 23.11. ensimmäistä kertaa. Työryhmä on muodostettu yhdistämällä sote- ja maakuntauudistuksen työryhmät: hallintopalvelut ja tukitoiminnot sekä hallinto-, laki- ja sopimustyöryhmä.

Ryhmässä käytiin maakuntauudistuksen ja hallintoasioiden valmistelutilannetta läpi sekä valtakunnallisesti, että Varsinais-Suomessa ja sovittiin hallintoryhmän tehtäväkokonaisuuksien vaiheistuksesta ja tavoitteiden asetannasta.

  • Päätimme edetä työssä jatkossa myös käyttämällä apuna pienempiä ryhmiä, jotka mahdollistavat työpajatyyppisen työskentelyn, kertoo hallintotyöryhmän pj Nina-Mari Turpela.

Konsernirakenteen valmistelua ja sote-sopimuksia

Ryhmä käsitteli ensimmäisen kerran Varsinais-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestysluonnosta. Lisäksi käytiin läpi konsernirakenteen valmistelua ja aikataulutusta.                            

Jo alkaneen sote-sopimuksen keräämisestä saatu tilannekatsaus kertoo, että noin puolet kunnista tai kuntayhtymistä on toimittanut sopimukset sovittuun järjestelmään.

Ryhmän organisoituminen lähti hyvin käyntiin ja jatkossa ryhmä kokoontuu kunkin kuukauden kolmantena torstaina. Lisäksi alatyöryhmät tulevat kokoontumaan jatkossa säännöllisesti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös