Usein kysyttyä kiinteistö- ja tukipalveluista

Joutuuko maakunta maksamaan muiden maakuntien tilakustannuksia?

Osa maakunnista on kritisoinut esitettyä vuokramallia siitä, että maakunnan Maakuntien tilakeskus Oy:lle maksama kokonaisvuokra tiloista on suurempi kuin maakunnan omistusosuus yhtiössä. Tällä logiikalla osa maakunnista siis maksaa omistusosuuttaan suuremman osuuden yhtiön kustannuksista ja tuotoista.

Maakunta vuokraa niitä tiloja, joita se käyttää ja maksaa niistä vuokraa, eli mikään maakunta ei maksa toisten tiloista. Vuokra määräytyy siis käytön eikä omistuksen mukaan. Yhtiön vuokramalli on pyritty toteuttamaan siten, että se kohtelee maakuntia tasapuolisesti. Maakunnilla säilyy myös kannuste tehostaa tilankäyttöä ja pienentää tiloista aiheutuvia kustannuksia.

Rakennuskantaan liittyvien riskien jakaminen maakuntien kesken lisää tilakustannusten vakautta ja ennustettavuutta. Pitkällä aikavälillä jokainen maakunta hyötyy jossain vaiheessa riskien jakamisesta.

Voiko maakunta tuottaa tukipalveluja maakunnan yhtiöitetylle sote-keskukselle markkinahintaan?

Kyllä, mutta hyvin suppeaa alaa tukipalveluja.

Maakuntalain 113 §:n mukaan maakunta voi tuottaa tukipalveluja tytäryhteisölleen yhtiöittämättä, mutta tässä tarkoitettuja tukipalveluja tulkitaan kapeasti. Mahdollista on tuottaa esimerkiksi siivous-, arkistointi- ja kiinteistönhuoltopalveluja. Tukipalveluja ovat myös muun muassa tietojärjestelmät ja niitä koskevat ylläpitopalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Maakuntalain 114 §:n mukaan tällöin toiminta tulee hinnoitella markkinaperusteisesti sekä eriytettävä toimintaa koskeva kirjanpito.

Voiko kunta myydä maakunnalle tukipalveluja?

Kunta ei voi myydä omasta organisaatiostaan tukipalveluja maakunnalle, koska tällöin kunta toimisi markkinoilla ja markkinoilla olevaa toimintaa voi harjoittaa vain yhtiömuodossa (kuntalain 126-127 §).

Jos haluat esittää kysymyksen koskien Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta, voit  lähettää yksityisviestin Facebook-sivumme kautta: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi