Työvoimapalveluiden uuden ajan suunnittelu etenee maakunnassa

Varsinais-Suomen kasvupalveluita suunnitteleva alatyöryhmä selvitti syyskaudella 2016 maakunnan palveluiden nykytilannetta. Nyt keväällä edessä on keskeisten palveluprosessien ja asiakasnäkökulmasta merkittävien kysymysten tunnistaminen. Tarkoituksena on käytännössä esittää, miten nykyiset työvoimapalvelut korvaavia kasvupalveluita voitaisiin tulevaisuudessa järjestää ja tuottaa.

- Heti loppukesästä arvioimme, mitkä toimijat on syytä kutsua yhden pöydän ääreen ja mitkä taustatiedot on kerättävä, jotta voimme tehdä selkeitä ja perusteltuja esityksiä maakunnan kasvupalveluiden tuottamiseksi. Nyt pystymme tekemään niitä koko työryhmän yhteisellä panostuksella”, kertoo työvoimapalvelukokonaisuuden johtoryhmää vetävä Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson.

Työvoimapalvelukokonaisuutta käsitellään sen johtoryhmän sekä laajemman, alueellisia sidosryhmiä yhteen kokoavan yhteistyötahokokouksen toimesta. Näin on haluttu varmistaa, että valmistelussa kuullaan myös tulevaisuuden palveluntuottajia ja sidosryhmiä ja hyödynnetään heidän tietotaitoaan ja verkostojaan. Kaikkeen maakunnalliseen suunnittelutyöhön osallistuu myös henkilöstön edustajia.

- On ollut todella tärkeää, että kuntasektori on voinut osallistua alusta alkaen työvoimapalveluiden nykytilan kartoittamiseen ja osallistua maakunnallisiin tiedoksiantoihin. Olen myös havainnut, että saamamme tiedot tulevista kasvupalveluista ovat selkeytyneet esivalmistelun edetessä. Tämä antaa hyvät edellytykset sille, että keväällä työryhmä pystyy antamaan hyvin perusteltuja ja taustoitettuja esityksiä tulevan maakuntahallinnon käyttöön”, arvioi johtoryhmän varapuheenjohtajana tammikuussa aloittanut, jo syksyllä suunnittelutyötä tehnyt Salon kaupungin kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi.

Työryhmän kokousmuistiot julkaistaan maakunnallisilla Kimpassa-allihopa-sivuilla. Nykyinen esivalmisteluvaihe jatkuu maakuntauudistuksen projektisuunnitelman mukaisesti 30.6.2017 asti, minkä jälkeen maakunnan väliaikainen toimielin aloittaa toimikautensa.

- Pyrimme osaltamme huolehtimaan siitä, että maakunnan päättäjillä on aikanaan käytössään parhaat mahdolliset esitykset ja perustelut siitä, miten asiakkaiden tarpeet tulisi huomioida uudessa maakunnassa”, Henrichson toteaa.