”Työkkäri, sossu ja terkkari. Siinä se maakunnan verkkopalvelu on”

Varsinais-Suomen tulevan maakunnan verkkopalvelun sisältöjä ideoitiin ensimmäisen kerran 24. tammikuuta järjestetyssä työpajassa, johon oli kutsuttu asiantuntijoita työllisyyspalveluista, ELY-keskuksesta sekä Varsinais-Suomen liitosta. Työpajan tavoitteena oli löytää yhteisiä aiheita ja palvelukokonaisuuksia, jotka verkkopalvelussa voidaan esittää asiakaslähtöisesti ja helposti.

Työpajassa esiin nousivat tulevan maakunnan moninaiset kohderyhmät. Vaikka pääpaino on maakunnan asukkaille suunnatussa viestinnässä, maakunta on tulevaisuudessa tärkeä viranomaistoimija, jonka asiakkaita ovat myös muut organisaatiot ja asiantuntijat. Maakunnan tehtäväkenttään kuuluu paljon lakisääteisiä palveluja, jotka on verkkopalvelussa tuotava selkeästi esille.

  • Ideaalitilanne olisi, että saisimme helppokäyttöiset ja loogiset verkkosivut, joissa on selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä. Haasteita aiheuttavat maakunnan moninaiset palvelut ja kohderyhmät, joita ovat asukkaiden lisäksi muut viranomaiset ja toimijat, yksi työpajailija pohti.

”Käyttäjän tulee löytää se tieto, mitä hän tarvitsee mutta ei välttämättä ymmärrä etsiä”

Sähköisten asiointikanavien kytkeminen osaksi verkkosivustoa on tärkeässä roolissa. Sivuilla täytyy huomioida myös se, että käyttäjä ei välttämättä tiedä, mitä palveluja sivuilta löytyy. Parasta olisi, jos käyttäjä löytäisi sivustolta huomaamattaan myös sellaista asiaa, jota ei osannut varsinaisesti hakea.

  • Verkkosivuilla tulee olla hyvä asiakasohjaus, sillä ei voida olettaa, että maakunnan asukas tuntee kaikki maakunnan palvelut. Sivuilta täytyy olla hyvä kytkös myös muiden tahojen, valtion ja kuntien palveluihin, muutama työpajailija korosti.

”Haluamme verkkosivustojen Ferrarin, mutta tehdään nyt ensin se potkulauta”

Maakunnan tuleva verkkopalvelu on tarkoitus rakentaa askel kerrallaan mahdollisimman ketterästi käyttäjiä osallistaen. Sivuston ensimmäinen versio on tarkoitus avata jo kesällä 2019 reilusti ennen syksyllä järjestettäviä maakuntavaaleja.

  • Tavoitteenamme on julkaista ensimmäinen verkkopalveluversio mahdollisimman raakilevaiheessa, jotta käyttäjät pääsevät antamaan palautetta. Käyttäjätestausten kautta saamme arvokasta palautetta, miten verkkopalvelua kehitetään koko ajan eteenpäin, verkkoviestinnän asiantuntija Maria Nykyri Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatiosta muistuttaa.

Maakunnan verkkopalvelussa on tarkoitus hyödyntää jo olemassaolevia hyviä palveluja eikä rakentaa kaikkea alusta asti uudelleen. Tietoa on nykyisten organisaatioiden sivuilta viety eri järjestelmiin, mukaan lukien valtakunnalliseen suomi.fi-palveluun. Sisältöjä ei ole järkevää tuoda kokonaan maakunnan verkkosivustolle, vaan hyödyntää jo olemassa olevaa kytkemällä muita hyviä ja toimivia sivustoja sekä asiointikanavia tulevaan verkkosivustoon.

Aiheeseen liittyen:

Työpajassa nousi esiin seuraavia teemoja:

haun ja hakusanojen merkitys isossa roolissa sisältöjen löytymiseksi

palvelutiedot ja asiakasohjaus selkeästi esiin

monimutkaisten sisältöjen esittäminen selkeästi ja asiakasystävällisesti

yhteystietojen helppo löydettävyys

hakukoneoptimoidut sisällöt

selkeä ja helppo ohjaus sähköisiin palveluihin

henkilökohtainen ohjaus esim. chatin kautta

eri käyttäjäryhmille suunnattu sisältö (mm. maakunnan asukas, viranomainen, ammattilainen jne.)