Lupa auttaa! -muutosohjelma

Tutustu Lupa auttaa! -muutosohjelmaan

Lupa auttaa! -muutosohjelman mukaan tulevassa maakunnassa perhepalvelujen täytyy toimia jouhevammin ja yhdenmukaisemmin kuin nyt. Tällä hetkellä 70 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista eivät saa tarvitsemiaan palveluja ennen sijoitusta. Ongelmia on myös siinä, että perheet eivät löydä tarvitsemiaan palveluja, niihin joutuu jonottamaan ja palveluja on hyvin vaihtelevasti eri kunnissa tarjolla. Rahat käytetään korjaaviin palveluihin, kuten lastensuojeluun ja erikoissairaanhoitoon.

Lupa auttaa -muutosohjelma antaa rohkeita palvelulupauksia ja kaikki lupaukset halutaan saavuttaa, sillä hankemaailma on liian täynnä tavoitteita, suunnitelmia ja selvityksiä.

Palvelulupaukset:

  • Hanke muuttaa ammattilaisten ja kansalaisten palveluasennetta: On lupa auttaa!
  • LAPE-muutosohjelman toimet on pantu täytäntöön.
  • Palveluihin on yksi maakunnallinen yhteydenottokanava: ”Pyydä apua” -nappi
  • Kirjastoista voi lainata perhepalveluja.
  • Lastenlääkärit jalkautuvat maakuntaan.
  • Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua.
  • Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuen.
  • Erityis- ja vaativien palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma.

Muista tutustua!

Lupa auttaa! –muutosohjelman
verkkosivut ovat avautuneet:

www.lupaauttaa.fi