Turun yliopistossa käynnistyi uusi, monitieteinen sosiaali- ja terveydenhuollon opintokokonaisuus

Turun yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia on käynnistänyt uuden, monialaisen Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuuden. Kaikki tiedekunnat yhdistävässä kokonaisuudessa pureudutaan uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin laajasti eri tieteenalojen näkökulmasta.

Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää osaamista, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mutta osaa myös käyttää hyväkseen mahdollisuudet, joita tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä edellyttää monialaista koulutusta, joka perustuu työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin.

Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa muutoksessa olevan sote-kentän edellyttämää osaamista. 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien kesken. Vastaavaa sote-opintokokonaisuutta ei ole tarjolla muissa yliopistoissa.

  • Turun yliopistossa otetaan soten tulevaisuus haltuun. Sote-palveluiden kokonaisuuden johtaminen on ollut toistaiseksi piilossa ja palveluissa on yhä liikaa sektoroitumista ja osaoptimoinnin mahdollistavia käytäntöjä ja rakenteita. Nykyisen soten eri sektorien summa on pienempi kuin niiden summa, kommentoi Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja Antti Parpo.
  • Turun yliopiston koulutuksella synnytetään osaajia, jotka kykenevät katsomaan järjestelmäämme kokonaisuutena. Tälle on enemmän kuin iso tarve. Hienoa, että asiassa mennään eteenpäin!

Opintojen suosio yllätti

Lokakuun alussa käynnistynyt opintokokonaisuus on herättänyt opiskelijoiden keskuudessa suurta kiinnostusta. Sote-akatemian koulutusasiantuntija Jussi Lehtonen kertoo, että opiskelijakiintiö (150 opiskelijaa) ylittyi nopeasti.

  • On ilahduttavaa, että kiinnostusta on löytynyt kaikista tiedekunnista. Opiskelijat ovat selvästi huomanneet, että sote koskettaa meistä jokaista, Lehtonen iloitsee.

Ensimmäisellä opintojaksolla keskitytään sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen syihin ja seurauksiin eri toimijoiden näkökulmista. Parhaat asiantuntijat niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta saapuvat pitämään vierailuluentoja.

  • Mukana on muun muassa maakuntajohtaja Kari Häkämies, joka kertoo länsirannikon sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä sekä alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka käsittelee kansallisen ohjauksen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa. Yksityisen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia ja haasteita avaavat Terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Räty sekä Sydänliiton toiminnanjohtaja Tuija Brax, Lehtonen listaa.

Sote-opinnot ovat osa yliopiston koulutustarjontaa jatkossakin

Monialaisen koulutuksen kehittäminen ei ole projekti, vaan osa yliopiston strategiaan perustuvaa toimintaa.

  • Olemme määrätietoisesti lähteneet kehittämään yhteistyötä yliopiston sisällä vastataksemme paremmin työelämän tarpeisiin. Sote-opinnot ovat hyvä esimerkki tämän työn tuloksista, toteaa Sote-akatemian johtoryhmän puheenjohtaja, dekaani Pentti Huovinen.

Opintokokonaisuus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2019. Jatkossa vapaasti valittavien opintojen osuutta lisätään. Tarkoituksena on myös laajentaa etäopiskelun mahdollisuuksia vähentämällä aikaan ja paikkaan sidottujen opintojen määrää.

  • Näin opinnot ovat mahdollisia avoimen yliopiston kautta entistä laajemmalle osallistujajoukolle, toteaa Lehtonen.

Opetusohjelma löytyy Sote-akatemian verkkosivulta.