Turku sai 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan veteraanipalveluihin

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala sai valtiolta 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan. Määrärahalla katetaan rintamaveteraanien kotona asumista tukevia palveluja.

Tämän lisäksi rintamaveteraanikuntoutukseen myönnettiin 100 000 euroa.

- Tuntuu erittäin hyvältä, että saamme tunnustusta tehdylle työlle, hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa sanoo.

Hyvinvointitoimialalla on tehty kuluvana vuonna paljon töitä rintamaveteraanien hyväksi. Kaikille kotona ja palvelutaloissa itsemaksavina asuville turkulaisille veteraaneille on myönnetty maksuttomasti ja tarpeen mukaan siivouspalveluita, kotihoitoa, ikkunan pesua, kylpyapua, turva-, kauppa-, pesula-, kuljetus- ja ateriapalveluita. 

Turkuun palkattiin kaksi määräaikaista veteraaniohjaajaa vuoden 2017 alussa. Heidän tehtävänään oli kartoittaa veteraanien palvelutarpeet ja laatia jokaiselle henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Kelan ilmoituksen mukaan tammikuussa 2017 Turussa oli 479 veteraania, joista 76 on sotainvalideja. Veteraaneista 403 kuuluu rintamaveteraanien palveluiden piiriin.

Vain neljä veteraania ei ole halunnut kotikäyntiä

Elokuuhun 2017 mennessä lähes kaikkien kotona asuvien veteraanien luona on käyty ja heille on tehty tarvittavat palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Vain neljä veteraania ei alkuvuonna halunnut kotikäyntiä. Heihin tai heidän omaisiinsa on oltu yhteydessä uudelleen nyt syksyllä.

- Uskon, että olemme tavoittaneet kaikki turkulaiset veteraanit. Yhteydenottojen ulkopuolelle henkilö on voinut jäädä vain silloin, mikäli hän on muuttanut Turkuun vuoden 2017 aikana, palvelupäällikkö Taina Kaila kertoo.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Turun Sotaveteraanit ry:n johto tapaavat toisiaan säännöllisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman rintamaveteraaneille tarjottavista palveluista.

Valtio on kasvattanut itsenäisyyden juhlavuonna kotona asuvien veteraanien maksuttomia, kotona asumista tukevia avopalveluita merkittävästi. Viime vuonna valtiokonttori varasi näihin palveluihin 10 miljoonaa euroa, tänä vuonna summa oli 25 miljoonaa euroa. Turun osuus summasta on noin 800 000 euroa. Tämän lisäksi Turku saa nyt 1,4 miljoonan euron lisämäärärahan.