Toimialapäällikkö Terhi Tevameri tutkii sote-palveluja yritysten näkökulmasta

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä. Kansallinen sote-uudistus muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakenttää luoden alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi monet muut muutostrendit muuttavat voimallisesti alan toimintaympäristöä.

Sote-toimialapäällikkö Terhi Tevameri aloitti valtakunnallisessa määräaikaisessa tehtävässä tänä syksynä. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, mutta fyysisesti hän työskentelee Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Sote-toimialapäällikkö seuraa työssään laajasti sosiaali- ja terveysalan kenttää, mutta Terhi Tevameri korostaa, että hänen työssään näkökulma on nimenomaan yritysten kautta.

  • Tehtäväni on pysyä ajan tasalla sote-uudistuksesta ja ylipäätään sosiaali- ja terveyspalvelualan toimialasta ja kehityksestä yritysnäkökulma edellä. Toimin asiantuntijana ja laadin muun muassa toimialaraportteja. Luon kontakteja, verkostoidun ja kommentoin sekä suunnittelen, Terhi Tevameri kuvailee työtään.

Terhi Tevameri on laatinut sote-toimialaraportin, joka esitellään seminaarissa 16.11.2017.

Raportti löytyy: www.tem.fi/toimialapalvelu.

Sinua saattaa kiinnostaa myös