Tietoja kerätään maakuntiin siirtyvistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on käynnistänyt kyselyn, jolla selvitetään lähtötilannetietoja sote- ja maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista. Maakuntien muutosjohtajia on pyydetty koordinoimaan kyselyn toteuttamista maakunnissa.

Kyselyn vastausaikaa on pidennetty 16.12.2016 saakka.

Kysely on suunnattu kaikille niille organisaatioille, joista siirtyy tehtäviä maakuntiin, eli kunnille, sairaanhoitopiireille, maakuntien liitoille, erityishuoltopiireille, sote-kuntayhtymille, pelastuslaitoksille sekä ympäristö- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueille.

Kartoituksen avulla kootaan kokonaiskuva mm. palveluihin liittyvistä volyymeistä, kustannuksista ja työmääristä sekä nykyjärjestelyistä.

  • Vastaamiselle on asetettu kannaltamme hyvin tiukka aikataulu. Vastaaminen on kuitenkin tärkeää jatkotyölle, jotta saamme oikean kuvan siitä mikä on nykytilanne talous-, henkilöstö, ja ICT-asioissa, kertoo muutosjohtaja Laura Leppänen.

Yhteisenä tavoitteena on toiminnan häiriötön jatkuminen maakuntien aloittaessa vuonna 2019 sekä maakuntien ydintoiminnan tukeminen tehokkailla ja moderneilla tukipalveluilla.

Kyselylomakkeet pdf-muotoisina löytyvät alla olevista linkeistä:

  1. Organisaation perustiedot
  2. Henkilöstöhallinto
  3. Taloushallinto
  4. Tietohallinto
  5. Dokumenttipohja ICT-sopimuksille

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Salmenoja (KEHA-keskus), (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä (KEHA-keskus), (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Muutosjohtaja Laura Leppänen (Varsinais-Suomen liitto), (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi)