Talous- ja henkilöstöhallinto hoidetaan maakunnista käsin – Hetli Oy ei toteudu

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 18. tammikuuta, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 15/2017) poistetaan Hetli Oy:ta koskeva sääntely. Hetli Oy:n on ollut tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Reformiministeriryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. Linjauksen takana on valmistunut selvitys Hetli Oy:n ja sitä koskevan sääntelyn tarpeellisuudesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen on ensisijassa tulevien maakuntien vastuulla. Käyttövelvoitetta tiettyyn toimintamalliin ei ole.  Maakuntien tulee myös pystyä keskenään sopimaan ja toimeenpanemaan ratkaisut, jolla tavoiteltu yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen toteutuvat riittävällä tasolla.

Varsinais-Suomessa haetaan tehokasta ja suurempaa kokonaisuutta

Jatkovalmistelussa varmistetaan, että talous- ja henkilöstöhallinnon tietomallien ja rajapintojen ylläpitoon nimetään keskitetty toimija.

  • Varsinais-Suomessa valmistelu talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitamisesta on käynnistetty. Laadimme yhteistyössä Taitoan kanssa projektisuunnitelmaa, jossa tarkennetaan mm. aikatauluun, kustannuksiin ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä kysymyksiä. Jatkamme valmistelua maakunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti, kertoo muutosjohtaja Laura Leppänen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisen perustavoite ei ole muuttunut. Suurempia kokonaisuuksia rakentamalla pystytään lisäämään kustannustehokkuutta ja tehostamaan prosesseja.

  • Tavoitteenamme on aikaansaada Varsinais-Suomeen paitsi kustannustehokas, myös toiminnallisesti hyvä ratkaisu, toteaa taloustyöryhmän puheenjohtaja Arja Pesonen.

Lisätiedot: muutosjohtaja Laura Leppänen, puh. 040 7674364

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös