Suunnittelu-, liikenne- ja ympäristöryhmä selvittää nykytilaa

Suunnittelu-, liikenne- ja ympäristöasioiden valmisteluryhmä käynnisti maaliskuussa laajennetun valmisteluryhmän voimin nykytilaselvityksen jatkotyön.

Siinä yhdessä maakunnan liiton, ELY-keskuksen ja kuntien edustajien kanssa pohditaan, millä tavoin tuleva maakunta muodostaisi ja järjestäisi tähän tehtäväkokonaisuuteen liittyvät palvelunsa. Pohdinnassa otetaan huomioon yhteistyö eri toimijoiden kesken, maakuntaorganisaation sisäiset synergiat sekä sidosryhmien ja asiakkaiden näkökulmat.

Tehtäviä maakuntaan luovuttavien organisaatioiden henkilöstöä osallistetaan valmisteluun.

Sinua saattaa kiinnostaa myös