Sote-markkinat vaihtelevat kahden suuryrityksen duopolista pirstaleisiin pienyrityksiin

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite, kilpailun lisääminen markkinoilla, jää Varsinais-Suomessa lääkäripalvelumarkkinoilla vaatimattomaksi, elleivät markkinat houkuttele alalle uusia palveluntuottajia, osoittaa tuore selvitys.

Erityisesti yksityisillä ortopedian, lastentautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla yksityiset lääkäripalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa duopolimarkkinoilla, eli kaksi suurinta konserniyritystä, Mehiläinen ja Terveystalo, jakavat markkinat. Markkinarakenteessa on tapahtunut maakunnassa keskeisiä muutoksia viimeisen vuoden aikana, sillä alan johtokaksikko osti markkinoilta 3. ja 4. sijalla kilpailevat palveluntuottajat.

  • Samat kaksi tuottajaa olivat markkinajohtajat myös kaikilla tutkimuksen ja hoidon aloilla fysioterapiaa lukuun ottamatta. Fysioterapiamarkkinat ovat poikkeuksellisen pirstaleiset alalla toimivien lukuisien ammatinharjoittajien vuoksi, selvityksen tehnyt Turun kauppakorkeakoulun projektipäällikkö Riina Hiltunen.

Sen sijaan sosiaalialalla kilpailua on enemmän ja markkinajohtajat vaihtelevat palvelualojen välillä. Suurten monialayritysten rinnalla toimii myös lukuisia yhdellä palvelualalla merkittävän kapasiteetin omaavia toimijoita. Valinnanvapauden lisääntymisen odotetaan sosiaalipalveluissa lisäävän myös palvelujen erilaistumista.

On ymmärrettävä kilpailun dynamiikka, jotta sitä voi ohjata

Sekä sosiaali- että terveyspalvelualoilla palvelutarjonta ja valikoima oli suurempaa väestökeskuksissa, erityisesti Turussa. Kun lisäksi tarkasteltiin asiakkaiden matkustamista yksityislääkäreiden vastanotolle, havaittiin että Varsinais-Suomen kunnat jakautuvat kolmeen markkina-alueeseen: Turku-keskeiseen suurmarkkinan, Salon aluemarkkinaan ja Pyhäranta lukeutuu Rauma-keskeiseen aluemarkkinaan.

Nämä tiedot käyvät ilmi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon markkinarakennetta vuoden 2017 nykytilaa kuvaavasta tuoreesta selvityksestä. Se on tuotettu osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Selvityksessä on:

  • tarkasteltu yksityisten sote-markkinoiden alueellista tarjontaa ja palveluvalikoiman laajuutta
  • selvitetty vapaasti palveluja valitsevien asiakkaiden matkustuskäyttäytymistä
  • kuvattu markkinoiden rakennetta kilpailevien tuottajien markkinaosuuksilla ja keskittyneisyysindekseillä sekä
  • tarkasteltu palveluntuottajien strategisia erikoistumisen valintoja.

Selvityksen laatija Riina Hiltunen korostaa, että niin tärkeää kuin sote-markkinoiden nykyrakenteen tunteminen onkin, tulee muistaa, että vapailla markkinoilla kukin staattinen tilanne on väliaikainen. Sote-uudistukseen valmistautumien on kentällä jo alkanut, mutta suurin murros on vielä edessä.

  • Kenties jopa nykytilaa tärkeämpää on ymmärtää kilpailun dynamiikka ja vaikutusmekanismeja, sillä maakunnan on tulevassa sotessa kyettävä ohjaamaan tätä ”villihevosta”, Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo

Jokaisella lakipykälällä tai maakunnan ehdolla on palvelutuotannon kannalta oma kannustinvaikutuksensa.

  • Kilpailuilla markkinoilla pysyvää on vain muutos, tiivistää Hiltunen.

Lisätietoja:

Riina Hiltunen, projektipäällikkö, Turun Kauppakorkeakoulu: riina.hiltunen@utu.fi, p. 040 5857675

Antti Parpo, sote-uudistuksen muutosjohtaja: antti.parpo@turku.fi, p. 040 642 8682

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi