Sote- ja maakuntauudistuksen tukipalvelutyöryhmät kohtasivat

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen tukipalveluita valmistelevat työryhmät pitivät yhteiskokouksen 10. maaliskuuta. Turun kaupungin johtaja Tuomas Heikkisen vetämä soten ja Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtasen vetämä non-soten työryhmä etsi yhteistä mallia mm. tukipalvelujen sopimushallintaan.

Sote-palveluiden sopimuksia ollaan viemässä yhteiseen järjestelmään, joka mahdollistaisi sopimuskokonaisuuden hallinnan ja tietojen hyödyntämisen. Sopimushallinnan malli on väliaikainen ratkaisu, sillä tulevassa maakunnassa valtakunnallinen ICT-palvelukeskus tullee tarjoamaan lopullisen sopimusympäristön.

Kokouksessa vieraillut muutosjohtaja Antti Parpo kertoi hallinnollisten tukipalvelujen päälinjauksista. Maakunnat velvoitetaan käyttämään hallinnollisissa tukipalveluissa valtakunnallisia palvelukeskuksia ICT, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kiinteistöpalvelujen osalta. Tuleva maakunnallinen sote-palveluja tuottava tuotantoyhtiö joutuu kuitenkin järjestämään tukipalvelunsa pääasiassa konsernin tytäryhtiöiden kautta tai esimerkiksi ostopalveluina.

  • Merkittävä osa tukihenkilöstöstä siirtyy valtakunnalliseen palvelukeskukseen. Yhtiössä niiden strateginen valinta tulee määrittelemään tukihenkilöstön sijoittumisen, Parpo tiivistää.

Keskustelua käytiin myös maakunnan väliaikaishallinnon perustamisesta. Uudet maakunnat perustetaan 1.7.2017, jonka jälkeen väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa toimintansa ja jatkaa valmistelua, kunnes vaaleilla valittu maakuntavaltuusto on valittu kevättalvella 2018.

Varsinais-Suomessa sote-uudistuksen esivalmistelu ja maakuntauudistuksen esivalmistelua on tehty vielä tässä vaiheessa erillään. Väliaikaishallinnon aloittaessa valmistelu tullee kuitenkin yhdistymään.