Saaristo

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista annettiin yli 700 lausuntoa

Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen esitysluonnoksen lausuntoaika päättyi 9. marraskuuta.

Useissa Varsinais-Suomen alueen lausunnoissa hallituksen säästötavoitetta pidettiin epärealistisena, sillä alkuvaiheessa esimerkiksi ICT-toimintojen yhdenmukaistaminen ja palvelujen yhtiöittäminen vaatii rahaa. Useiden mielestä myös hoitoon pääsyn helpottuminen lisää palvelujen käyttöä ja sitä myöten kustannuksia.

Lausunnoissa kritisoitiin mm. valtion vahvaa roolia maakuntien ohjaajana, maakunnan kyvykkyyttä ohjata erittäin laajaa ja monialaista toimintaa sekä kuntien veroprosenttiin liittyviä rajoituksia.

Julkisten palveluiden yhtiöittämisvelvoitetta sekä kiiteltiin että kritisoitiin. Kiitosta sai se, että julkiselle tuotannolle avataan hyvät mahdollisuudet menestyä markkinoilla. Kritiikkiä sai osakseen liian tiukka yhtiöittämisaikataulu.

Palveluiden keskittämistä kustannusten hillitsemiseksi ja riittävän henkilöstön turvaamiseksi pidettiin hyvänä asiana. Samalla kantaa otettiin kuitenkin siihen, että palvelujen keskittäminen ei saa johtaa pitkiin välimatkoihin, vaan lähipalveluiden on oikeasti oltava ihmisiä lähellä.

Lausunnoissa muistutettiin myös siitä, että Varsinais-Suomen rahoitusosuudessa ei ole riittävästi huomioitu alueen kaksikielisyyttä ja saaristomaisuuden kustannusvaikutuksia. Lisäksi esitettiin pohdintoja, miten valinnanvapaus saadaan toteutettua harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla, esimerkiksi saaristoalueilla.

Yhteenveto sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä lausunnoista valmistuu marras-joulukuun vaihteessa. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle käsiteltäväksi.

Valmistelun etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi

 

Lausunnot löytyvät asiakirjat -välilehdeltä: