Sosiaalipalveluiden piiriin luontevasti osana terveysasemakäyntiä

Sote-uudistuksen yhteydessä sosiaalihuollon palveluita kaavaillaan siirrettävän uusiin sote-keskuksiin. Turussa ei tarvitse odottaa sote-uudistukseen asti, sillä Mäntymäen terveysasemalla sosiaaliohjaajan vastaanotolle on päässyt jo vuoden ajan. Lisäksi sosiaaliohjaajan vastaanotolle voi varata ajan tällä hetkellä keskustan ja Varissuon terveysasemilla.

Mäntymäen, Keskustan ja Varissuon terveysasemien henkilökunta voi ohjata sosiaalipalveluita tarvitsevat asiakkaat sosiaaliohjaajan vastaanotolle. Asiakas voi varata ajan myös itse.

  • Ajatuksena on, että asiakkaan on helpompi tulla hoitamaan sosiaalipalveluihin liittyviä asioita terveysasemalle, jossa he ovat ehkä tottuneet käymään muutenkin. Kynnys käyttää palvelua olisi matalampi ainakin osalle asiakkaista, Mäntymäen terveysaseman osastonhoitaja Petra Ylönen sanoo.
  • Lisäksi lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla sekä ajanvarauspuheluissa sosiaalipuolen asioita nousee paljon esiin. Saamme näissä kysymyksissä nyt helpommin ja nopeammin apua. Henkilökuntaa on myös kehotettu ohjaamaan asiakkaita sosiaaliohjaajien vastaanotolle, vaikka he olisivatkin epävarmoja, onko vastaanotto juuri oikea paikka asiakkaalle. Ohjaajat voivat kuitenkin kertoa potilaalle oikean palvelun ja voivat myös varata aikaa, hän jatkaa.

Sosiaalipalveluiden Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely -yksikössä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa, jotka vastaanottavat asiakkaita terveysasemilla vuoroviikoin. Mäntymäen terveysasemalla alusta asti mukana ollut Riitta Levander kertoo, että tavoitteena on ollut löytää sellaisia asiakkaita, joille sosiaalityön palveluista olisi apua, mutta jotka eivät ole löytäneet palveluita.

  • Tämä onkin sikäli toteutunut, sillä suurin osa asiakkaistamme ei ole asioinut sosiaalitoimistossa eivätkä he välttämättä olisi edes osanneet hakeutua sosiaalipalveluiden piiriin, sanoo Riitta Levander.

Useimmiten asiakkaiden asiat liittyvät erilaisiin sosiaalietuuksiin kuten toimeentulotukeen ja sosiaalipalveluihin ja niiden hakemiseen. Myös asumiseen liittyviä asiakastapaamisia on jonkin verran.

  • Tapaamisissa tulee usein esille myös muita asiakasta askarruttavia asioita. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan varata jatkoaika sosiaalitoimistoon, hän jatkaa.

Terveys- ja sosiaalipalvelut tukevat terveysasemalla toisiaan

Yhteistyön alussa sosiaaliohjaajilla ei ollut terveyspalveluiden kanssa yhteistä potilastietojärjestelmää. Tämä toi haasteita ajanvaraukseen ja molemminpuoliseen tiedonkulkuun. Haasteet ratkesivat, kun sosiaaliohjaajat alkoivat käyttää myös terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää.

Entä onko pilotin myötä yhteistyöhön löytynyt parannuskohteita?

  • Sosiaaliohjauksen näkyvyyttä ja tunnettuutta voidaan varmasti vielä lisätä terveysasemien henkilökunnan keskuudessa, Levander vastaa.

Molempien mielestä tärkein yhteistyön tavoite on laadukas asiakaspalvelu, jolla pyritään tukemaan asiakasta hänen elämäntilanteessaan.

Terveysasemilla toimii myös Mielenterveys- ja päihdetiimi, jossa asiakasta auttavat sekä sosiaaliohjaaja että terveydenhoitaja tarpeen mukaan. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään lääkärin, päihdetyöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös