Selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluista käynnissä

Tulevien maakuntien tulee vuoden 2017 aikana ryhtyä toimenpiteisiin sellaisten talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiöiden valitsemiseksi tai perustamiseksi, joilta ne tulevat ostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelunsa jatkossa. Osana valmistelua Varsinais-Suomessa selvitetään kunnista, sairaanhoitopiiristä ja muista organisaatioista uuteen maakuntaan siirtyvät talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut.

Kunnan Taitoa Oy:n toteuttamassa selvityksessä kartoitetaan uuteen maakuntaan siirtyvä TAHE-tukipalvelujen henkilöstö, tulevat volyymit mm. laskujen käsittelyssä ja palkanlaskennassa sekä tarkoituksenmukaiset palveluiden tuotantojärjestelmät.

– Tarvitsemme uudistuksen jatkovalmistelua varten riittävän tietopohjan TAHE-palveluista. Vielä ei ole tukipalvelutuottajan valinnan aika, vaan haluamme asiantuntevan analyysin eri ratkaisuvaihtoehdoista päätöksenteon pohjaksi, toteaa Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen.

Selvityksessä otetaan huomioon maakuntien saama TAHE-tukipalvelujen valmisteluohjeistus ja sen keskeiset tavoitteet. Valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus on suositellut hyödyntämään valinnassa jo olemassa olevia palvelukeskuksia (nykyiset in house -yhtiöt ja liikelaitokset) sekä suosimaan yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Lisätietoja:

Laura Leppänen, muutosjohtaja, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 767 4364, laura.leppanen@varsinais-suomi.fi

Sari Kujala, kehitysjohtaja, Kunnan Taitoa Oy, p. 020 610 9095, sari.kujala@taitoa.fi