Sairaanhoitopiirin laaja osaaminen hyödyksi sote-uudistuksessa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökunnalle järjestettiin sosiaali- ja terveysuudistuksen infotilaisuus torstaina 3. toukokuuta 2018. Tilaisuudessa käytiin läpi valmistelun tämän hetkistä tilannetta ja henkilökuntaan kohdistuvia muutoksia. Puhujina olivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatiosta henkilöstöpäällikkö Laura Saurama sekä erikoissuunnittelija Mikko Pakarinen.

Haasteena resurssipula

Maakunnallinen valmistelu on Varsinais-Suomessa hyvässä vauhdissa, kertoi Setälä. Valmistelijoita on jo yli 50, ja heistä 20 työskentelee muutosorganisaatiossa kokopäiväisesti. Sairaanhoitopiiristä sote-uudistusta ovat mukana valmistelemassa muun muassa teknillinen johtaja, talousjohtaja, kaksi taloussuunnittelijaa, potilasturvallisuuspäällikkö, hankinta- ja logistiikkajohtaja, arkistopäällikkö ja erikoissuunnittelija.

Yksi sote-uudistusvalmistelun keskeisiä haasteita on resurssipula. Tehtävää työtä on enemmän kuin valmisteluun käytettävissä olevaa aikaa tai henkilöstöä. Avoimia kysymyksiä on vielä paljon:

  • Minkälaista maakunnasta on tulossa organisaationa? Kuka meille määrittää budjetit ja kuka valvoo ja millä tavalla? Muun muassa näihin kysymyksiin saamme vastauksia vasta myöhemmin, sanoo Setälä.

Laeista äänestetään kesällä, maakuntavaalit syksyllä

Varsinais-Suomessa on valmisteltu sairaalapalvelun konseptia, johon kuuluu mm. näyttöön perustuva hoito, korkeatasoinen diagnostiikka ja moniammatillisuus. Myös läpimenoaikoja täytyy optimoida ja turhat viiveet saada pois.

Sote-laeista äänestetään eduskunnassa todennäköisesti kesäkuun lopussa tai viimeistään heinäkuun aikana. Ellei lakia kesällä hyväksytä, maakuntavaaleja ei pystytä järjestämään syksyllä.

Ihmiskeskeisyys ja ennakoitavuus keskeisiä tavoitteita

Erikoissuunnittelija Mikko Pakarinen puhui sote-uudistuksen tavoitteista tämän hetkiseen tilanteeseen verraten:

  • Sosiaali- ja terveydenhuolto toimii tällä hetkellä tehokkaalla hallinnolla, jossa valta, vastuu ja resurssit jaetaan eri organisaatioille, Pakarinen sanoi.

Tulevaisuudessa Pakarinen näkee ihmiskeskeisen ja ennakointikykyisen yhteiskunnan, jossa organisaatiot yhdessä työskennellen mahdollistavat sujuvia elämäntapahtumia ihmisen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

  • Monet voivat pitää minua idealistina, mutta mielestäni idealismia tarvitaan, hän sanoi.

Tällä hetkellä laaditaan valtakunnallisia toiminnan ja talouden tietopaketteja, jotka toimivat työkaluina maakunnalle palvelujen ohjaukseen. Niiden avulla voidaan myös verrata, miten eri sairaanhoitopiirien kulut nykyisin jakautuvat.

Uusi työpaikka 18 000 ihmiselle

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama kertoi, että vakituinen henkilökunta, noin 18 000 ihmistä, siirtyy maakuntakonsernin palvelukseen sote-uudistuksen myötä.

  • Vakituista henkilökuntaa sijaistamassa on koko ajan useita tuhansia henkilöitä, jolloin kokonaishenkilöstömäärä lienee arviolta 23 000 henkilöä.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteella joko maakuntaan tai maakunnan yhtiöön tai yhtiöihin. Tärkeää olisi säilyttää sairaanhoitopiirissä oleva osaaminen ja tietotaito.

  • Periaate on, että palvelusuhteen ehdot säilyvät samoina sopimuskauden loppuun, mutta työnantajan tarjoamat etuudet henkilöstölle määrittää uusi työnantaja, Saurama sanoi.

Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Sauraman arvio aikataulusta on, että jos lait tulevat voimaan, henkilötason tietojen luovutus olisi valmis lokakuussa 2018.

Saurama muistutti kuulijoina olevaa henkilöstöä pitämään ennen kaikkea huolta omasta osaamisestaan ja jaksamisestaan tulevassa isossa muutoksessa.

 

Teksti ja kuva: Nadine Karell, tiedottaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi