Sairaanhoitopiiri selvittää laboratoriopalvelujen yhtiöittämistä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri varautuu sote-uudistukseen tutkimalla mahdollisuuksia laboratoriopalveluidensa yhtiöittämiseksi. Tätä varten se tekee aiesopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa.

Kuntayhtymän hallituksen 7.11.2017 tekemän päätöksen mukaan sairaanhoitopiirin laboratoriopalvelut tuottava Tykslab ja Fimlab Laboratoriot pyrkivät sopimaan ehdoista, joilla niiden palvelutuotantoa voidaan tarvittaessa yhtiöittää sitä varten perustettavaan osakeyhtiöön. Aiesopimus koskee tässä vaiheessa sellaisia palveluita, jotka suuntautuvat kilpailluille markkinoille.

Asiaa hallitukselle esitelleen sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän mukaan aiesopimuksen taustalla on huoli julkisten laboratorioiden mittakaavaetujen vaarantumisesta, mikäli sote-uudistuksessa palvelutuotantoa siirtyy suuremmassa määrin kilpailluille markkinoille.

­– Julkisten toimijoiden on volyymihyötyjensä ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi kyettävä luomaan maakuntarajat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka luovat edellytyksiä päällekkäisyyksien poistamiselle ja resurssien nykyistä tehokkaammalle käytölle. Näin toimien voimme vähentää julkisen palvelutuotannon haavoittuvuutta, Setälä perustelee.

Julkinen sektori tuottaa 90 % laboratoriopalveluista

Hankintalaki rajoittaa huomattavasti yksityisten terveydenhuolto-organisaatioiden mahdollisuutta käyttää julkisia diagnostiikkapalveluja. Julkisen sektori tuottaa kuitenkin noin 90 prosenttia Suomen laboratoriopalveluista ja palvelutuotanto on hyvin keskittynyttä.

Fimlabin lisäksi Suomen kolme muuta suurta laboratoriotoimijaa, NordLab, Islab ja SataDiag, ovat jo sitoutuneet yhdessä selvittämään, miten ne voivat tarjota diagnostisia palveluita kilpailuille markkinoille.

– Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin on tarkoituksenmukaista olla mukana tässä yhteistyössä, Setälä toteaa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös