Poliittinen ohjausryhmä: Vaikka sote-uudistus kaatui, valmistelua ja yhteistyötä tarpeen jatkaa

Kaikkien poliittisten puolueiden edustajia oli tänään maanantaina koolla pohtimassa sote- ja maakuntauudistuksen uusinta vaihetta puheenjohtaja Ilkka Kanervan kutsusta.

Kanerva totesi kokouksen jälkeen, että uudistuksen valmistelu suunnataan uudistuksen hallittuun alasajoon. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on välttämätön, jotta sote-palvelut voidaan turvata yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti kaikille väestön ikärakenteen muuttuessa nopeasti. Nykytilanne ei ole kestävä.

Varsinais-Suomessa on tehty erittäin hyvää valmistelutyötä, jota tuleva hallitus voi halutessaan hyödyntää esimerkiksi ICT-ratkaisujen valmistelua. Poliittisen ohjausryhmän on myös syytä jatkaa toimintaansa.

Kansalaisten näkökulmasta valitettavaa on, että tilanne ei parane nykyisestä. Toisin sanoen jonojen purkuun ja lääkärille pääsyyn ei ole luvassa helpotusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamiseen ei toistaiseksi tule suunniteltuja parannuksia.

Tehtyä työtä hyödynnetään kuitenkin mahdollisimman laajasti. Toimintamallit maakunnissa ovat pysyvästi muuttuneet, eikä paluuta aiempaan ei ole.

Poliittisen ohjausryhmän jäsenet näkivät kuntien taloustilanteen varsin huolestuttavana. He pitivät yhteistyötä kuntien välillä sekä uudistuksen valmistelun jatkoa tarpeellisina.

Muutosjohtaja Antti Parpo totesi omassa katsauksessaan, että muutosorganisaatiossa työsuhteet ovat tällä hetkellä voimassa maaliskuun loppuun. Tarpeellista kutenkin on, että muutosorganisaatio voisi jatkaa muutaman henkilön voimin seuraavan hallituksen aloittamiseen saakka. Valmistelun maltilliseen alasajoon valmistaudutaan parhaillaan. Kaikki sopimukset käydään läpi ja kerätään kaikki tähän saakka valmistellut materiaalit sellaiseen muotoon, että niitä on jatkossakin helppo hyödyntää.

Maakuntauudistuksen vastuuvalmistelija Kaisa Äijö muistutti, että ne maakuntapuolen tehtävät, jotka olisivat siirtyneet maakuntiin, kytkeytyvät vahvasti alueiden kehittämiseen, elinvoimaan ja kasvuun sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Näihin liittyviin ilmiöihin vastaaminen edellyttää myös aiempaa laajempia hartioita: laajaa yhteistyötä, työnjakoa ja resurssien turvaamista, sekä tiedonkulkua valtio - alueet/maakunnat - kunnat välillä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös