Poliittinen ohjausryhmä: Maakunnassa syntyvää yhteistyötä yli organisaatiorajojen tarvitaan

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli 27.8. sote- ja maakuntauudistuksen tilannetta sekä valtakunnassa että maakunnassa. Mikäli lait saadaan tänä vuonna läpi, väliaikainen toimielin aloittaa tammikuussa 2019. Toukokuun vaaleissa valittu maakuntavaltuusto aloittaisi elokuussa 2019.

Muutosjohtaja Laura Leppäsen mukaan Varsinais-Suomen muutosorganisaatio priorisoi valmistelua niin, että nyt keskitytään enemmän toimintojen kehittämiseen yli organisaatiorajojen, ei hallintorakenteisiin tai organisaatiomalliin.

  • Olemme yhtä mieltä siitä, että uudistus tarvitaan ja uudistamistyö jatkuu aktiivisesti. Iloitsen uusista yhteistyömuodoista ja tavoista tehdä yhdessä enemmän, Leppänen sanoo.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluita kehitetään maakunnan tasolla

Valinnanvapauteen liittyvää valmistelua ja palveluihin ohjaamista kehitetään monen eri toimijan yhteistyönä, kertoo sote-muutosjohtaja Antti Parpo. Palvelukriteerejä muokataan yhdenvertaisiksi, tiedolla johtamista suunnitellaan ja tietojärjestelmiä tulee yhdistää.

  • Lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluja on kehitetty hienosti maakunnallisessa yhteistyössä, muun muassa perhekeskuksia kehitetään yli maakuntarajojen. Myös työterveyshuoltoon mietitään paraikaa maakunnallista mallia, Parpo avaa.

 Hyvät maakunnalliset käytännöt otettava laajemmin käyttöön

Poliittinen ohjausryhmä linjasi, ettei tehtyä kehittämistyötä saa heittää hukkaan, vaan hyviä käytäntöjä tulisi viedä tehokkaasti käytäntöön. Hyviä malleja kunnista ja kuntayhtymistä kannattaa ottaa haltuun – se säästää rahaa ja aikaa ja parantaa palveluihin pääsyä. Kaikki maakunnallinen työ ei riipu valtakunnallisista päätöksistä, ohjausryhmä viestii.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä peräänkuulutti tehokkaampaa yhteistyötä eri kuntien ja organisaatioiden välille, jotta esimerkiksi kasvavan vanhusväestön palvelutarpeisiin voidaan vastata. Nykymallissa, kun maakunnassa on noin 30 eri organisaatiota, tämä ei ole helppoa.

Yhteinen tietoallas tarpeen asiakasohjaukseen ja tiedolla johtamiseen

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli myös maakunnan yhteistä tietoallasta, jossa data kuten potilastiedot liikkuu. Laki säätelee millä tavalla tietoja voi luovuttaa, esimerkiksi lääkekehityksen käyttöön. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on jo tietoallas käytössä, josta on Leena Setälän mukaan kansanterveydellistä hyötyä.

  • Tarvitsemme kunnat mukaan yhteisen tietoaltaan avaamiseen, josta tulisi suuri hyöty sosiaali- ja tervyspalvelujen kehittämiseen ja kansalaisten terveyteen. Tämä data kannattaa ehdottomasti pitää itsellä, eikä luovuttaa muille toimijoille, toteaa Antti Parpo.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi