Pitääkö kolmannen sektorin yhtiöittää palveluitaan?

Ei ole pakko yhtiöittää. Järjestöjen on tosin osattava jatkossa arvioida oikein oman hyvinvointi ja terveystoimintansa luonne joko markkinalähtöisenä palveluna tai järjestölähtöisenä toimintona. Järjestön talousvastuiden ja luottamushenkilöiden vastuiden selkeyden kannalta voi olla turvallisempaa eriyttää markkinoilla toimiva osuus erilliseen yhtiöön tai osuuskuntaan.

Osaa palveluista/toiminnoista, jotka uudistuksen myötä päätyvät asiakassetelin piirin, ovat tuottaneet järjestöt, jotka ovat toimintoihinsa saaneet joko Stea-avustusta ja/ tai kuntien tai sairaanhoitopiirien avustusta. Näiden toimintojen osalta muutos on merkittävä ja tulee vaatimaan toimintojen tunnistamista laadultaan markkinalähtöisiksi palveluiksi, joihin ei saa jatkossa antaa julkista tukea.

Vastaavasti muut tai ”jäljelle jäävät” sote-palveluiden rajapinnassa olevat hyte-toiminnot on syytä tunnistaa järjestölähtöisiksi toiminnoiksi, joissa ei voi olla lähtökohtaisesti asiakassetelillä maksettavien palveluiden kanssa päällekkäisyyttä.

Henkilökohtaisen budjetin muutos muistuttaa pitkälti yllä olevaa asiakassetelin mukanaan tuomaa muutosta.

Jos haluat esittää kysymyksen koskien Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta, voit  lähettää yksityisviestin Facebook-sivumme kautta: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi