Palvelumanageri-palvelun tarjouspyyntöluonnos julkaistu kommentoitavaksi 8.2.2019

Suunnitteilla oleva palvelu on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää kasvupalvelupilottia

Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen on valmisteltu Varsinais-Suomessa ns. kasvupalvelupilotteja työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta vuodesta 2018 alkaen. Pilottien on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 aikana ja niissä kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä tulevaan kasvupalvelulainsäädäntöön.

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut ja sillä edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Alueella suunnitteilla oleva Palvelumanageri - palvelun ostopalveluhankinta on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilottia. Nyt julkaistu tietopyyntö on osa hankinnan kehittämiseksi käytävää markkinavuoropuhelua, joka on käynnistynyt 10.10.2018 pidetyllä keskustelutilaisuudella. Tarjouspyyntöluonnos on laadittu aiempi markkinavuoropuhelu ja tietopyyntöön saadut vastaukset huomioiden. Pyyntö on julkaistu 8.2.2019 ja suljetaan 27.2.2019.

Tutustu tietopyyntöön Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuilla.