liikunta

PALVELUMANAGERI -OSTOPALVELUSTA KÄYTÄVÄ MARKKINAVUOROPUHELU JATKUU

Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen suunnitellaan työ- ja elinkeinominieriön aloitteesta ns. kasvupalvelupilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella.  Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä uudistuvaan lainsäädäntöön. Suunnitteilla oleva Palvelumanageri -ostopalveluhankinta on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilottia.

Ulkokehältä työelämään -pilotissa toimii pilotin käynnistänyt Varsinais-Suomen TE-toimisto ja lisäksi mukaan on tulossa useita Varsinais-Suomen kuntia (ml. Turku) sekä Kela.

Pilotin aikana laajennetaan ja syvennetään viranomaisten välistä työtä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan asiakasryhmän sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuntien työllisyyspalveluissa, TE-palveluissa ja Kelan palveluissa. Ulkokehältä työelämään -pilotissa halutaan löytää yhdessä uusia lähestymistapoja työhön palaamisen tukemiseksi em. asiakasryhmään kuuluville työnhakijoille ja luoda palveluille yhteinen hankinta- ja palvelutuotantosuunnitelma. Pilotin avulla valmistaudutaan kasvupalvelu- ja maakuntauudistukseen.

Palvelumanageri -kuvauksesta toivotaan nyt palautetta

Ulkokehältä työelämään –pilotin tavoitteiden saavuttamiseksi on viranomaispalvelun täydentäjäksi ideoitu Palvelumanageri –palvelua. Palvelun kehittämiseksi avattiin markkinavuoropuhelu 10.10.2018 alan toimijoille järjestetyllä keskustelutilaisuudella. Nyt julkaistava Palvelumanageri- palvelun kuvaus on luonnosteltu 10.10.2018 käydyn keskustelun ohjaamana.

Asiasta kiinnostuneita palveluntuottajia ja muita palvelun kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita pyydetään kommentoimaan oheista kuvausluonnosta sähköpostitse(kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) 25.11.2018 mennessä. Kuvausluonnoksen alussa on listaus kysymyksistä, joista erityisesti pyydetään näkemyksiä ja kehittämisajatuksia. Näkemysten ja kehittämisajatusten esittämistapa on vapaamuotoinen.

Palvelumanagerista pyydetään palautetta: