Päihde- ja mielenterveyspalvelut joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi

Tulevissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa annetaan tilaa asiakkaan osallistumiselle oman hoitonsa suunnitteluun ja palveluita viedään yhä enemmän asiakkaan luo. Sote-uudistuksessa vahvistetaan erityisesti palveluiden perustasoa ja helpotetaan palveluiden välillä siirtymistä. Sähköisten palveluiden, kuten tehokkaaksi todetun nettiterapian, käyttö yleistyy.

Laadukkaiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen perusta on näyttöön perustuvissa, vaikuttavissa ja asiakkaan oikeuksia kunnioittavissa työmenetelmissä. Palvelut lisäävät osallisuutta ja tarjoavat kuntoutumista tukevia mahdollisuuksia sekä vähentävät eriarvoisuutta.

  • Varsinais-Suomessa päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä on tehty sote-uudistuksen etenemisestä riippumatta ja näistä keskeisistä tavoitteista on maakunnallinen yhteisymmärrys, kertoo sote-koordinaattori Olli Oranta Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatiosta.
  • Palveluissa ollaan siirtymässä kohti liikkuvia ja asiakkaan omaan ympäristöön suuntautuvia palveluja, joiden välillä liikkuminen on asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman vaivatonta.

Varsinais-Suomen päihde- ja mielenterveyspalveluissa tavoitellaan sote-uudistuksen myötä erityisesti vahvoja perustason palveluita. Palveluita tuottaisivat nykyisiä terveyskeskuksia laajempia palveluita tuottavat sote-keskukset, perhekeskukset sekä aikuisten, nuorten ja lasten sosiaalipalvelut. Peruspalvelutason palveluja tukee tuleva maakunnan liikelaitos (nyk. sairaanhoitopiiri), jonka velvollisuutena on tarjota erityisosaamistaan vaativissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän keskeisiä painopisteitä ovat ennalta ehkäisevät ja arjen toimintakykyä tukevat palvelut. Palveluiden järjestämistä ohjaavana tavoitteena on palvelujen nopea ja asiakkaan tarpeen mukainen saatavuus matalalla kynnyksellä. Orannan mukaan tämä edellyttää yhteisen tahtotilan vahvistamista:

  • Eheiden palvelukokonaisuuksien- ja ketjujen kehittämiseksi tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä peruspalveluiden tuottajien, kolmannen sektorin toimijoiden, yksityisten palvelun tuottajien ja liikelaitoksen välillä.

Palvelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa hänen tarpeisiinsa perustuen. Asiakkaan osallisuus ja sähköiset palvelut ovat osa tulevaisuuden palvelukokonaisuutta. Jo nyt Mielenterveystalo.fi-nettiportaali tarjoaa paljon mielenterveyteen liittyvää luotettavaa ja ajantasaista tietoa, palveluohjausta (joka ikäryhmille suunniteltujen oirenavigaattorien avulla) ja omahoitoa. Samoin tutkitusti vaikuttavan nettiterapian käyttö yleistyy, ja uusia digitaalisia sovelluksia kehitellään koko ajan.

Asiakkaan subjektiivinen oikeus käyttää etävastaanottoa - jos siihen ei ole lääketieteellistä estettä - on toteutumassa. Palvelut tuotetaan vastaanottomallin lisäksi soveltuvin osin liikkuvina ja asiakkaan omaan ympäristöön suuntautuvina. Digitaalisuus läpäisee päihde- ja mielenterveystyön keskeiset tavoitteet: ennalta ehkäisevien palvelujen vahvistamisen, palvelujen saatavuuden paranemisen, eheät palvelukokonaisuudet, psykoterapeuttisten hoitojen turvaamisen sekä palveluprosessin asiakaslähtöisyyden.

Lisätietoja:

Olli Oranta, sote-koordinaattori, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistus

olli.oranta(a)varsinais-suomi.fi, p. 050 438 3796

Sinua saattaa kiinnostaa myös