Omaishoitoa kehitetty menestyksekkäästi Varsinais-Suomessa

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon palveluja on kehitetty Varsinais-Suomessa KomPAssi-hankkeessa kahden viime vuoden ajan. Omaishoitajien jaksamiseen ja omaishoidon jatkuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

- Meillä tärkeinä asioina ovat omaishoitajien jaksamisen tukeminen sekä omaishoidon äkillisiin muutostilanteisiin varautuminen, esimerkiksi omaishoidettavan menehtyminen, omaishoitajan äkillinen sairastuminen tai hoitosuhteessa ilmenevät ongelmat, koordinaattori Oskari Orvasto KomPAssi-hankkeesta kertoo.

KomPAssi-hankkeessa ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen kunnat. Omaishoidon palveluja on kehitetty 19 kunnan yhteistyössä. Tavoitteena on ollut kehittää ja yhtenäistää omaishoidon palveluja koko Varsinais-Suomessa, yli kuntarajojen. Omaishoitoa on ollut kehittämässä 59 omaishoidon ammattilaista, jotka tekevät työtään asiakkaiden lähellä.

- Kunnissa tehdään paljon hienoja asioita. Hankkeessa olemme yhtenäistäneet jo olemassa olevia palveluja sekä kehittäneet uutta. Työntekijöiden näkökulmasta hieno asia on se, että vertaisuus on noussut esiin. Kuntien työntekijät ovat hyvin sitoutuneita ja haluavat kaikin tavoin olla mukana omaishoitoperheen tukena ja tehdä työtä omaishoitoperheen näkökulmasta.

Omaishoitajien arki on hyvin erilaista maaseudulla ja saaristokunnissa kuin isomman kaupungin keskustassa.

- Turun keskustassa järjestöt ja yhdistykset järjestävät paljon vertaistukitoimintaa omaishoitajille. Maaseudulla omaishoitajan on hankalampi irrottautua kotoaan vertaistoimintaan, jos välimatkaa onkin sata kilometriä. Silloin tarvitaan omaishoitajille erilaista tukea, kuten erilaisia sähköisiä palveluja, joita on KomPAssissa kokeiltu käytännössä, Orvasto muistuttaa.

Hyvinvointi- ja terveystarkastusmalli käyttöön kaikissa kunnissa vielä tämän syksyn aikana

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat jo muutaman vuoden ajan olleet lakisääteistä toimintaa kunnissa.

- Kunnissa terveystarkastuksia tekevät kokivat hankkeen alussa olevansa aika yksin, toiminta oli uutta ja tavat tehdä työtä olivat vasta muotoutumassa, Orvasto kertoo.

Omaishoitajan jaksamisesta on tärkeää keskustella. Omaishoitajan saattaa olla vaikea itse huomata arjen kuormitusta. Hyvinvointitarkastuksissa omaishoitaja saa keskustella kahden kesken ammattilaisen kanssa omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

- Hankkeemme kuntakokeiluun osallistui 10 kuntaa ja yksi kuntayhtymä. Kaikkiaan kokeilussa oli mukana 127 omaishoitajaa. Olemme laatineet kokeilun perusteella yhtenäisen toimintatavan omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin. Malli otetaan käyttöön kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa syksyllä 2018, Orvasto kertoo.

Omaishoidon kriisitilanteisiin varauduttu monella tapaa

Kaikille omaishoitajille tehdään palvelusuunnitelma, josta löytyy tieto myös ennakoimattomien ja äkillisten muutostilanteisiin varautumisesta. Tärkeää on lisätä omaishoitoperheen turvallisuuden tunnetta.

- Jokaisessa kunnassa on ollut erilaisia käytäntöjä sen suhteen, kuinka toimitaan ja mihin otetaan yhteyttä, kun jotain tapahtuu. Teimme Turussa omaishoitajille kyselyn, mitä he haluaisivat kehittää omaishoidossa. Yleisin vastaus oli, että omaishoitajat eivät tiedä, miten toimia kun itse sairastuu tai kun hoidettava sairastuu. Olemme nyt KomPAssissa yhtenäistäneet tätäkin toimintamallia, Orvasto kertoo.

Äkillisiin sairastumis- ja onnettomuustilanteisiin on myös olemassa Omaishoitaja-kortti, jonka on tehnyt Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry. Kortti vähentää omaishoitajan jatkuvaa huolta sitä, että jos hänelle tapahtuu jotain, niin kuka huolehtii hänen hoidettavastaan.

- Omaishoitaja voi itse joutua onnettomuuteen. Kortista selviää se, että hänellä on kotona hoidettava, joka ei selviä yksin. Lisäksi omaishoitajan terveyskertomukseen kirjataan tieto, että hän on omaishoitaja. Kuntiin kaikille sopimuksellisille omaishoitajille on lähetetty kortti ja seurantakäynnillä tarkistetaan, että kortti on tullut perille ja täytetty, Orvasto kertoo.

KomPAssissa on selkiytetty myös toimintamallia omaishoidon päättymistilanteissa. Yhdessä kuntien kanssa on määritelty, mitkä asiat tulee käydä omaishoitajan kanssa läpi omaishoidon päättyessä.

- Kun omaishoidettava esimerkiksi menehtyy, saattaa omaishoitaja tippua tyhjän päälle. Omaishoidon päättymistilanteessa on tärkeää, että omaishoidon työntekijät ottavat yhteyttä omaishoitajaan ja tarkistavat, onko kaikki hyvin. Tarkoituksena on välittää arvostuksen tunnetta ja ohjata omaishoitaja tarvittaessa kunnan tai järjestön palveluun, jos hän kokee tarvitsevansa tukea. Tärkeä on kysyä, että kuinka sinä voit.