Nuorten raati

Nuorten raati: lisää tukea arkeen ja sähköisiä palvelukanavia

Aikuissosiaalityön erikoissuunnittelija Jenni Kiviluoto tapasi nuorten asiakasraadin jäseniä. Nuortenraatilaiset jakoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjinä: mitkä palvelut toimivat raatilaisten näkökulmasta nykytilassa hyvin? Entä mitkä palvelut toimivat huonosti tai mitä pitäisi kehittää? He toivoivat mm. lisää kotiin vietävää tukea, avoimia kohtaamispaikkoja sekä sähköisiä palvelukanavia.

Asiakasraateihin on jalkauduttu Varsinais-Suomessa osana sosiaalipalvelujen valmistelua. Varsinais-Suomen sote-uudistuksen keskiössä ovat olleet asiakaslähtöiset palvelut, ja raadit ovat tuoneet valmistelun tueksi omia konkreettisia kehitysehdotuksiaan. Erikoissuunnittelija Jenni Kiviluoto Varsinais-Suomen muutosorganisaatiosta tapasi nuortenraatilaisia yhdessä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Vasso) Pro Sos -hankkeen hankekoordinaattori  Markku Hallikaisen  ja sosiaalityön harjoittelija Jenna Fagerholmin kanssa. Ennen nuortenraatia valmistelun yhteydessä on osallistuttu jo Akselin asiakasraadin sekä Turun Työpisteen asiakasraadin tapaamisiin.

Mikä on hyvää? Mitä pitää korjata?

Esimerkiksi kiireellisten aikojen varaaminen toimii perusterveydenhuollossa raatilaisten mielestä hyvin. Sosiaalipalvelujen piiriin pääseminen saattaa sen sijaan olla haasteellista, mutta palveluiden piiriin päästessään tukea on saanut riittävästi.

Oman sosiaalityöntekijän rooli on tärkeä. Oma sosiaalityöntekijä on aktiivisesti tarttunut asioihin ja selvittänyt niitä. Työntekijä on ymmärtänyt, että silloin kun on masentunut tai ei kykene muuten hoitamaan itse asioitaan, jolloin tukea tarvitaan normaalia enemmän.

Sosiaalityön pariin pitäisi raatilaisten mielestä päästä nykyistä helpommin ja siirtymiä esimerkiksi lastensuojelusta aikuissosiaalityöhön pitäisi saada sujuvimmiksi.

  • Palveluiden välillä siirtymisissä voi tulla odotusaikoja ja silloin voi pudota rakoon, raatilaiset kommentoivat.

Arjen tuki tärkeää

Kukaan raatilaisista ei ollut tavannut sosiaalityöntekijää muualla kuin virastossa. Raadin mielestä sosiaalipalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitäisikin useammin jalkautua asiakkaiden kotiin. Nuoria ja työikäisiä asiakkaita voitaisiin auttaa lisäämällä arjen tukipalveluita. Niitä ovat raadin mukaan esimerkiksi ohjaus, tuki oikeaan rytmiin ja eteenpäin ”tökkiminen”.

  • Auttaisi jos omaan kotiin saisi apua edes muutaman kerran viikossa. Jos koskaan ei näe asiakkaan kotia, miten voi tietää todellisen tilanteen?

Raatilaisten mielestä kotiin vietävillä tukipalveluilla, kuten tukihenkilöpalvelulla tai yksilömuotoisella sosiaalisella kuntoutuksella voitaisiin vähentää laitoshoitoa tai lykätä sitä. Kotiin vietävä tuki olisi iso asia varsinkin nuorelle aikuiselle ja sen avulla voitaisiin ehkäistä myös tukiasumiseen siirtymisiä.

Oma koutsi -palvelu sai raatilaisilta kehut, mutta heidän mielestään sen rinnalle tarvitaan myös ammattilaisten tuottamaa palvelua. Ammattilainen voi käsitellä asioita eri tavalla kuin vapaaehtoiset.

Ihmiskontakti tekee hyvää

Palveluista saatavaa tietoa pitäisi raatilaisten mielestä olla enemmän tarjolla, jotta yhteydenotto olisi helpompaa. Myös avoimia kohtaamispaikkoja työikäisille voisi olla enemmän. Kimmoke-ranneketta pidettiin hyvänä palveluna, mutta pitäisi olla myös sellaista toimintaa, johon ei liity liikunta, vaan etupäässä mahdollisuus kohdata muita ihmisiä.

Sähköisiä palveluita tarvitaan ja nuorille chat-neuvonta saattaakin olla luontevin yhteydenottokanava. Työikäisille voisi olla tarvetta anonyymille chatille, jollaisia nuorille jo on tarjolla. Kaikkein tärkeintä on raadin mielestä se, että palveluista soitetaan perään. Sähköisiä palveluja tulisi kehittää siten, että on vielä mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti.

Palveluntuottajan etsiminen on vaikeaa, kun voimavaroja ei ole

Raatilaisten mielestä psykoterapian hakuun tarvittaisiin nykyistä enemmän tukea. Palveluntuottajan etsiminen ja palvelujen vertaileminen keskenään on vaikeaa, kun voimavaroja ei ole.

  • Pitäisi olla olemassa jokin sivusto, jolla palveluja voisi vertailla ja nähdä palveluntuottajien erityisosaaminen sekä käyttäjien kokemuksia palveluista.

Valinnanvapauden osalta raatilaiset totesivat, että valintoihin pitää tarjota tukea. Valintaa tehdessä ”kuulluksi tuleminen ja kemiat” ovat pääasia.

Näennäisosallisuus puhututti raatilaisia

Keskustelua käytiin myös näennäisosallisuudesta. Raatilaiset pohtivat, mihin heidän mielipiteensä oikeastaan vaikuttavat. Kiviluodon mukaan aiheesta on tärkeää keskustella:

  • On todella tärkeää, että raadin viestit jaetaan mahdollisimman laajasti eteenpäin ja viedään niille tahoille, jotka asioista päättävät ja että raatien näkemykset otetaan aidosti huomioon palveluja suunniteltaessa.
  • Voin sanoa, että tämän nuorten raadin aito halu ja kiinnostus sekä asiantuntemus olivat pysähdyttäviä. Olin väsynyt kun menin raatiin, mutta täynnä intoa kun lähdin sieltä pois.

Jenni Kiviluoto ja Kimpassa-Allihopa-muutosorganisaatio kiittävät asiakasraateja valmisteluun osallistumisesta sekä heidän ajastaan ja konkreettisista ehdotuksistaan palvelujen kehittämiseksi!

Nuorten raati koostuu Turun Kaupunkilähestyksen tukenasi.fi nuorten tukitoiminnassa mukana olleista nuorista, joista suurimmalla osalla on kokemuksia mielenterveyspalveluista, terapian hausta, työttömyydestä, opintojen keskeyttämisestä, kiusaamisesta sekä yksinäisyydestä.

Lisätietoja nuorten asiakasraadista sekä yhteistyöpyynnöt raadille voi lähettää: liisa.love@tukenasi.fi

"Auttaisi jos omaan kotiin saisi apua edes muutaman kerran viikossa. Jos koskaan ei näe asiakkaan kotia, miten voi tietää todellisen tilanteen?"