Muutosjohto päätti seutukierroksen aurinkoiseen Saloon

Muutosjohdon keväisen seutukierroksen viimeisenä kohteena oli Salo. Tilaisuuden avasi Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna, joka toi avauspuheenvuorossaan esille sekä kuntaliitoksessa että elinkeinoelämän rakennemuutoksessa testattua Salon seudun muutososaamista ja ketteryyttä.

Inna korosti, että uudistuksessa on kaikille löydyttävä ”koti”, oli kyseessä sitten henkilöstön edustaja tai asiakas. Hän toi esille myös uudistuksen valmisteluun liittyvää eri toimijoiden välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta, josta parhaimmillaan kasvaa uudenlaista maakunnallista yhteisöllisyyttä.

Valmistelun palaset liikkuvat edelleen

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen muisteli puheenvuoronsa alussa Salossa vuoden 2017 maaliskuussa järjestettyä seutukiertueen tilaisuutta ja totesi, että vuoden takaiseen verrattuna ollaan valmisteluresurssien osalta onneksi aivan toisella tasolla. Tosin myös moni muu asia on muuttunut, aina uudistuksen aikataulua myöten.

Uudistuksen valmistelutilanteen lisäksi Laura Leppäsen, sote-muutosjohtaja Antti Parpon ja henkilöstöpäällikkö Laura Sauraman esityksissä sivuttiin myös yleisempiä kehitystrendejä, jotka luonnollisesti vaikuttavat myös valmisteluun. Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, osallisuus ja osallistaminen, kilpailu osaajista sekä Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos tuovat koko ajan uutta ja myös ennakoimatonta toimintaympäristöömme.

Seutukierros päättyi odottaviin tunnelmiin

Muutos koskettaa aina yksilötasolla ja henkilöstön muutosvalmiuksista onkin jo keskusteltu paljon. Antti Parpo toi puolestaan esille palvelujen järjestämiseen ja tuotantoon liittyvän poliittista päätöksentekokulttuuria koskevan muutoksen. Uudessa maakunnassa päättäjän rooli poikkeaa olennaisesti kuntapäättäjän roolista, sillä palvelujen tuotanto erotetaan suorasta poliittisesta ohjauksesta.

Muutosjohdon seutukiertue päättyi odottavissa tunnelmissa. Valmistelutyön todettiin jatkuvan aktiivisesti olemassa olevien reunaehtojen puitteissa, sillä lakiesitykset ovat edelleen eduskunnan käsittelyssä. Muutosjohtaja Parpon sanoin: Nyt ollaan todella isojen päätösten edessä.