Muutokseen valmistautuminen nostanut esiin monialaisen maakunnan edut

Maakunnan monialaisuus on Äijöstä suuri mahdollisuus, jolla voidaan vastata moniin tulevaisuuden suuriin kysymyksiin.

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatio osallistui MTK-Varsinais-Suomen Menestyvä maatilayritys -hankkeen ja maaseutuhallinnon järjestämään EU-avustajien, maaseutuhallinnon ja neuvojien koulutuspäivään. Maakuntauudistuksen vastuuvalmistelija Kaisa Äijö antoi tilaisuudessa ajankohtaiskatsauksen sote- ja maakuntauudistuksen tilanteeseen.

Viljelijöitä tukihaussa avustavien EU-avustajien, maaseutuhallinnon ja neuvonnan koulutuspäivillä 5. helmikuuta käsiteltiin ajankohtaisuuksia tukiasioista maakuntauudistuksen tilanteeseen.

 • Vuosien ajan olemme keväällä kokoontuneet yhteiseen päähakukoulutuspäivään. Tänään kuulimme maa- ja metsätalousministeriön alustuksen EU:n yhteisestä maatalouspolitiikan (CAP2020) valmistelutilanteesta, vipu-karttaohjelman kehittymisestä, ympäristökorvauksen muutoksista ja peltojen kipsikäsittelystä saaristomeren vaikutusalueella, kertoi maaseutupäällikkö Petri Puustinen.

Maakuntauudistuksen valmistelussa on kartoitettu mm. maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden yhtenäistämistarpeita ja saatu onnistuneita tuloksia työnkierron kautta. Uudistuksen yhteydessä ELY:ssä ja kunnissa maaseutuhallinnon tehtävissä työskentelevät ovat siirtymässä saman työnantajan, maakunnan palvelukseen.

 • Perinteisesti ELY ja kuntien yhteistoiminta-alueet ovat tehneet läheistä yhteistyötä ja tämä muutokseen valmistautuminen on lähentänyt meitä entisestään, Puustinen toteaa.

Täytyy muistaa, miksi uudistusta tehdään

Varsinais-Suomessa maakuntauudistuksen kokonaisuudesta vastaava Kaisa Äijö aloitti tehtävässään vuoden alussa. Laajan maakuntakokonaisuuden enemmän ja vähemmän tuttuihin teemoihin perehtymisen hän on aloittanut tutustumalla niiden parissa työskenteleviin ihmisiin. Maakunnan monialaisuus on Äijöstä suuri mahdollisuus, jolla voidaan vastata moniin tulevaisuuden suuriin kysymyksiin:

 • On valtava rakenteellinen haaste saada kaikki palaset toimimaan yhteen ja siksi täytyy palauttaa mieleen yhä uudelleen, miksi uudistusta tehdään. Meitä maakunnan eri toimijoita yhdistää yhteinen tavoite luoda maakuntaan kestävästi hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä asukkaille ja yrityksille sekä huolehtia ympäristöstä.

Uudistus koskettaa mammuttimaisen sosiaali- ja terveyssektorin lisäksi muita varsinaissuomalaisittain tärkeitä tehtävänaloja kuten maataloutta ja  elintarviketeollisuutta:

 • Maakunnan muiden tehtävien koetaan joskus jäävän soten varjoon. Ne kuitenkin ovat juuri niitä itse maakunnan muodostavia tehtäviä, joilla se erottuu muista ja joilla luodaan alueen kasvua ja elinvoimaa, Äijö sanoo.

Uudistuksen kohtalon hetket ovat käsillä

Sote- ja maakuntauudistuslait ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan arvioitavina ja lausuntoa odotetaan päivänä minä hyvänsä. Kohtalon kysymys on se, ehditäänkö uudistuksen mahdollistavista lakipaketeista äänestää. Jos sellaiset lait, jotka vaikuttavat perustavanlaatuisesti maakuntahallinnon perustamiseen jäävät ulos, ei uudistusta voida nykymuodossaan toteuttaa.

 • Me valmistelijat olemme hyvin sitoutuneita uudistukseen ja työtä jatketaan kunnes toisenlainen käsky käy, Äijö kertoi.

Muutosorganisaation rahoitus on turvattu kevääksi niin, että työtä voidaan jatkaa täydellä höyryllä, mikäli eduskunta näyttää maakunnille vihreää valoa. Jos näin käy, kiire on varma:

 • Olemme jäädyttäneet rakenteiden valmistelun syksyllä ja keskittyneet sisältöjen kehittämiseen. 1,5 vuoden aikaraja maakuntien aloittamiselle vuoden 2021 alussa on äärimmäisen tiukka, Äijö huomauttaa.

Entä sitten jos sote- ja maakuntauudistus kaatuu? Meneekö kaikki tehty työ hukkaan?

 • Muutoksen jatkumiseen tulee varautua joka tapauksessa, uuden hallituksen ehdoin. Keskeiset uudistustarpeet eivät tule tästä muuttumaan, Äijö totesi.
 • Mitään turhaa työtä valmistelussa ei ole tehty. Jatkossakin meidän on löydettävä yhdessä keinot hyvän työn jatkamiseen ja toimintojen kehittämiseen.

Aamupäivän esitykset videotallenteella: 

 • 1:10 Matti Puolimatka
 • 9:50 CAP27 (MMM)
 • 43:15 Tukihaku 2019 sekä uuden viraston näkyminen haussa
 • 1:03:10 Vipu –kartta ja yhteiskäyttölohkot
 • 1:42:10 Ympäristökorvauksen muutokset
 • 2:01:15 Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä