Miten yksityisten kilpailutukset hoidetaan ja kuinka pitkät sopimukset tehdään?

Osana palvelustrategiaa maakunta määrittelee palveluiden hankintapolitiikan. Hankintapolitiikassa on mm. suunnitelma siitä, miten paljon palveluita hankitaan markkinoilta. Linjausten tekemiseksi maakunnalla tulee olla näkemys alueen markkinatilanteesta, oman palvelutuotannon vahvuuksista ja riskeistä sekä tietoa eri tuottamistapojen kustannuksista ja muista eroista. Onnistunut sopimusohjaus sisältää paljon ennakoivaa sopimista. Tämä tarkoittaa yhteistyön suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Tiiviin yhteistyön palveluntuottajien kanssa tulee jatkua koko sopimuskauden ajan. Vähintään kerran vuodessa järjestettävissä sopimuksen seurantaneuvotteluissa käsitellään yhdessä sovittujen tavoitteiden ja ehtojen toteutumista. Neuvotteluissa käsitellään myös laatuun, reklamaatioihin ja asiakaspalautteisiin liittyvät asiat sekä mahdollisia sopimuksen muutostarpeita. Sopimukset ovat tuottajakohtaisia, jolloin niiden kesto voi vaihdella palvelusta riippuen toistaiseksi voimassa olevasta määräaikaiseen.

Jos haluat esittää kysymyksen koskien Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta, voit ensisijaisesti lähettää yksityisviestin Facebook-sivumme kautta: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi