Miten suuri valtion ohjausrooli maakuntia kohtaan on?

Jääkö maakunnan vaaleilla valituille päättäjille todellista itsehallintoa ja päätäntävaltaa?

Hallituksen esityksen perusteella (HE 15/2017) maakuntavaltuusto on maakunnan ylintä päätöksentekovaltaa käyttävä toimielin ja sen tulee tehdä maakuntaa ja sen toimintaa koskevat tärkeimmät päätökset. Varsinais-Suomessa maakuntavaltuustossa tulee olemaan 79 valtuutettua.

Maakuntavaltuusto asettaa maakunnan ja sen toiminnan tavoitteet maakuntastrategiassa sekä asettaa maakunnan johtamisjärjestelmän ja valitsee johtavat virkamiehet.  Maakuntavaltuusto päättää maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeista. Samoin maakunnan varallisuuden hoidosta, sijoitustoiminnan periaatteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää maakuntavaltuusto. Lisäksi maakuntavaltuusto päättää yhteistyöstä kuntien ja muiden maakuntien kanssa sekä henkilöstön siirtymisestä kunnista maakuntaan. Hallituksen esityksen mukaan maakuntien rahoitus perustuu valtion rahoitukseen eikä maakunnilla ole omaa verotusoikeutta. Maakunta kuitenkin päättää valtion rahoituksen kohdentamisesta.

Jos haluat esittää kysymyksen koskien Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta, voit  lähettää yksityisviestin Facebook-sivumme kautta: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi