Mitä valinnanvapaus tarkoittaa asiakkaalle? Mitä oikein valitaan?

Asiakas valitsee vuodeksi sote-keskuksen, josta hän saa terveyspalveluja ja lyhytaikaisia sosiaalipalveluja. Asiakas sitoutuu valinnallaan kyseisen sote-keskuksen käyttäjäksi. Lisäksi asiakas valitsee itselleen suun terveydenhuollon palvelut.   

Tämän lisäksi asiakas valitsee erikoispalvelujen tuottajan maakunnan liikelaitosten välillä. Eli asiakas voi valita erikoissairaanhoidon mistä maakunnasta haluaa.

Jos asiakkaalla on tarve pitkäaikaiseen palveluun, hänelle myönnetään henkilökohtainen budjetti. Henkilökohtainen budjetti voidaan myöntää esimerkiksi vanhusten asumispalveluun tai vammaisten pitkäaikaiseen palveluihin. Budjetin saatuaan, asiakas voi valita itselleen pitkäaikaishoidon palvelun.

Maakunnan on tehtävä päätös, mitä kertaluonteisia palveluita tuotetaan asiakasetelillä. Niissä palveluissa, joissa on otettu käyttöön asiakasseteli, asiakas voi valita palvelun tuottajan yksityisen tai julkisen yhtiön väliltä. Asiakassetelillä tuotettavaa palvelua ei voi tuottaa julkisena tuotantona liikelaitoksessa.

Tähän sote-uudistusta koskevaan viikon kysymykseen on vastannut muutosjohtaja Antti Parpo. Jos haluat esittää kysymyksen koskien Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta, voit ensisijaisesti lähettää yksityisviestin Facebook-sivumme kautta: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi