Mitä tehtäviä kootaan uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon?

Viraston tehtäviin jäisivät sosiaali- ja terveysala, opetus- ja kulttuuritoimi, ympäristötehtävät sekä työsuojeluhallinto.

Sosiaali- ja terveysalan tehtävät muodostuvat nykyisten aluehallintovirastojen sekä Valviran hoitamista lupa-, ohjaus-, rekisteröinti-, valvonta- ja rahoitustehtävistä.  Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueellisesta koordinaatiosta puolestaan vastaavat 1.1.2021 alkaen maakunnat.

Opetus- ja kulttuuritoimelle kuuluvat aluehallintovirastojen koulutus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä varhaiskasvatuksen ohjaus-, valvonta-, rahoitus- ja kehittämistehtävät. Ympäristötehtävät koostuvat aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa hoidetuista ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, luonnonsuojelulain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisista tehtävistä.

Työsuojeluhallinto puolestaan koostuu nykyisten aluehallintovirastojen työsuojelutehtävistä. Uuden viraston toimialueena on koko maa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi