Kuva: Maakuntauudistus

Yhdessä teemme enemmän: Maataloushallinnon työkiertokokeilu koettu antoisaksi

Keväällä alkaneessa työhöntutustumiskokeilussa on siirrytty kakkosvaiheeseen.

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa monet asiat on ajateltu uusiksi. Yhteistyöllä yli kunta- ja organisaatiorajojen on saatu aikaan paljon hyvää saattamalla yhteen asiantuntijoita, joilla on visiota ja tahtoa kehittää palveluja ja lisätä maakunnan asukkaiden hyvinvointia.

Varsinais-Suomen maataloushallinnossa on valmistauduttu kevään ja kesän aikana tulevaan maakuntauudistukseen mm. työhön tutustumisen avulla. Työhön tutustumisen maaliskuussa 2018 startannut ensimmäinen vaihe (TET1) on nyt saatu pääosin maaliin. Palaute kokeilussa mukana olleilta on ollut myönteistä.

  • Työhön tutustumista koskeva palaute on ollut yksinomaan positiivista: ensimmäisen vaiheen työskentely on nähty sekä hyödylliseksi, että muutoinkin antoisaksi. Tämän pohjalta kuntien YTA-alueet ja ELY-keskus päättivätkin yksimielisesti käynnistää myös työhön tutustumisen kakkosvaiheen, kertoo kokeilusta ELY:ssä vastaava, yksikönpäällikkö Harri Livén Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Tarve työhön tutustumiseen nousi esille maakuntauudistuksen maaseuturyhmässä, kun pohdittiin miten uuteen organisaatioon sijoittumista voitaisiin helpottaa. Maakuntauudistuksen yhteydessä ELY:ssä ja kunnissa maaseutuhallinnon tehtävissä työskentelevät ovat siirtymässä saman viraston palvelukseen.

Toisen vaiheen toteutus tehdään omaan harkintaan perustuen

Jo maaliskuussa sovittiin, että kokemusten ollessa hyviä jatkokokeilu olisi mahdollinen elo-syyskuussa 2018. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskuksen (ELY) ja kuntien yhteistoiminta-alueiden (YTA) maaseutupäälliköt sopivatkin alkusyksystä myös kakkosvaiheen toteuttamisesta.

Kiertokokeilu on juuri käynnistynyt toisen osuuden osalta. Toisin kuin TET1-vaiheessa, TET2:n toteutus muoto on enemmän kunkin ryhmän omassa harkinnassa.

Työparit ja työryhmät kirjaavat kokeilun aikana ylös tärkeimmät havaintonsa ja kokemuksensa. Huomiot harjoituksen molemmista vaiheista on tarkoitus vetää yhteen Varsinais-Suomen maataloushallinnon yhteisessä kehittämispäivässä 26.11.2018. Kokeilua ja sen tuloksia hyödynnetään osana Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen valmistelua.

Toteutus yhdessä henkilöstön kanssa

Työhöntutustumiskokeilu tehdään parityöskentelynä maataloushallinnon eri organisaatioiden työntekijöiden kanssa. ELY:n ja kuntien yhteistoiminta-alueiden työntekijöiden tiiviimmän yhteistyön suunnittelussa korostettiin maataloushallinnon tehtävien laaja-alaisempaa osaamista ja yleistä molemmin puoleisen toiminnan tuntemuksen lisäämistä.

  • Toistemme töihin tutustuminen on oman kokemukseni sekä saamani palautteen perusteella ollut hyödyllistä, kommentoi maaseutupäällikkö Petri Puustinen Vakka-Suomesta.
  • Uudistuksen toteutuessa läheisistä yhteistyökumppaneista tulee uusia työkavereita, joten paremmin toisiimme ja toistemme töihin tutustuminen antaa apua oman työn suorittamisessa. Itse suoritin tutustumispäivän osallistumalla luonnonmukaisen tuotannon maatilojen valvontojen jakotilaisuuteen. Vastaavasti ELY:n luomu-vastaava työskenteli päivän omassa työhuoneessani. Vaihdoimme paljon tietoa esim. tukiehdoista ja tilojen lisääntyneestä kiinnostuksesta luomu-tuotantoon.

Työhön tutustumiskokeilun toteutuksen suunnittelu on tehty yhdessä ELY-keskuksen ja maaseutuhallinnon YTA-alueiden henkilöstön kanssa. Kehittämistarpeita on havaittu esimerkiksi rajapintojen hahmottamisessa, synergioiden löytämisessä sekä asiakaslähtöisyyden ja yleisen toiminnan kehittämisessä. Muita kokeilun tavoitteita ovat henkilöstöstä huolehtiminen muutostilanteissa, epävarmuuden vähentäminen ja sitoutuminen.

Lisätietoja:

Harri Livén, yksikönpäällikkö Varsinais-suomen ELY-keskus, harri.liven(a)ely.fi

Petri Puustinen, maaseutupäällikkö, petri.puustinen(a)varsinais-suomi.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös