Maakuntavalmistelun uudet määräajat

Tutustu maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisimpiin määräaikoihin

Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntymisestä johtuen koko uudistuksen aikataulu on nyt päivitetty vastaamaan uutta voimaantulon päivämäärää, joka on 1.1.2021. Myös maakuntien valmisteluorganisaatioiden työn tueksi laadittu diasarja maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisimmistä määräajoista on päivitetty pääministerin ilmoituksen 27.6.2018 mukaiseen aikatauluun.

Voit tutustua diasarjaan täällä:

Maakuntavalmistelun määräajat

Esityksistä löytyy määräaikatietoja mm. väliaikaiseen toimielimeen, valmistelun rahoitukseen, maakuntavaaleihin ja siirtyvään henkilöstöön liittyen.

Suuri osa maakuntavalmistelua koskevista määräajoista tulee maakuntalain voimaanpanolaista, mutta diasarjassa on huomioitu myös muun muassa valinnanvapautta, aluekehittämis- ja kasvupalveluja, maakuntien rahoitusta ja maakuntajakoa koskevien lakien keskeiset määräajat ja voimaantulo.

Lisätietoa valmistelun tueksi löytyy alueuudistuksen tiekarttaryhmien kuvauksista, järjestäjän käsikirjasta sekä lakiehdotuksista ja niiden perusteluista.