maakuntauudistuksen nykytilaraportti on valmistunut

Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen nykytilan kuvaus -raportissa kuvataan maakuntauudistuksessa uudelle maakunnalle siirtyväksi esitettyjen tehtävien nykytila Varsinais-Suomessa. Raportissa ei käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta.

Raportissa kuvataan maakuntiin siirtyvien tehtävien nykytilanne, henkilöresurssit ja rahoitusinstrumentit, sekä siirtyvien tehtävien nykyinen ohjaus, ylimaakunnallinen toteutus sekä linkitys muihin tehtäväkokonaisuuksiin.

Maakuntaan siirtyy vuoden 2019 alussa yhteensä noin 1 400 henkilötyövuotta vastaava resurssi vuoden 2016 tilannearvion perusteella.

Maakuntauudistuksessa tehtäviä ja henkilökuntaa luovuttavia organisaatioita ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Varsinais-Suomen liitto ja maakunnan kunnat.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi